Slechts 6% organisaties beschikt over Chief Data Officer

15 februari 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Hoewel digitale transformaties een belangrijke rol spelen bij organisaties die hun kosten wensen te verlagen, hun customer experience willen verbeteren of concurrerend willen blijven ten opzichte van nieuwe marktspelers, heeft slechts 6% van de bedrijven een Chief Data Officer (CDO) aangesteld om deze transformaties te overzien. Europese organisaties lopen voorop als het gaat om het aannemen van een CDO, die hun transformaties kan leiden. Dat blijkt onder meer uit recent onderzoek van Strategy&.

Meer dan een kwart van de wereldbevolking is in het bezit van een smartphone, en wereldwijd heeft het dataverkeer een grootte bereikt van 2,5 exabytes per maand – 2,5 miljard gigabytes, een aantal dat ongeveer dertig keer groter is dan het totale dataverkeer in 2000. Digitalisering lijkt wereldwijd, en ook in Nederland, niet meer te stoppen, zeker nu huidige industriële trends als Industry 4.0 en robotisering op het punt staan om een grote rol te gaan spelen binnen uiteenlopende industrieën en sectoren. Bedrijven profiteren van de digitalisering, die hen voortdurend nieuwe manieren biedt om klanten te bereiken, hen te begrijpen en producten aan hen te verkopen.

Volgens PwC presteren bedrijven die in digitale transformatie investeren vaak beter dan hun branchegenoten. Voor veel consultancybureaus is het leveren van IT-oplossingen en advies, ter ondersteuning van de digitaliseringsambities van organisaties, een ware goudmijn. Toch zijn transformaties van bedrijven niet altijd succesvol, en lopen veel bedrijven achter met hun digitaliseringsproces. Het vinden van manieren om de kans op een succesvolle transformatie te verhogen is om die reden een belangrijk vraagstuk geworden voor veel organisaties. Omdat bedrijven doorgaans zelf weinig kennis hebben van digital, neemt een groeiend aantal de stap om een Chief Data Officer (CDO) aan te nemen.

In een recent rapport van Strategy&, getiteld ‘Adapt, disrupt, transform, disappear: The 2015 chief digital officer study’, nam de strategie consulting tak van PwC de rol van CDO’s onder de loep en zocht uit hoeveel van de 1.500 grootste bedrijven ter wereld een CDO hebben aangesteld. CDO’s hebben een relatief complexe rol te spelen, die een aantal belangrijke functionele gebieden in bedrijven omvat. Vaak hebben CDOs de opdracht om zowel de operations, sales en marketing, IT-systemen, productieprocessen, evenals de interne organisatiecultuur en soms zelfs de producten en diensten klaar te stomen voor het digitale tijdperk.

Het onderzoek laat zien dat de grote aandacht vanuit de pers voor digitalisering in de afgelopen jaren er nog niet toe heeft geleid dat organisaties een groot aantal CDO-posities hebben gecreëerd. Van de 1.500 grootste bedrijven ter wereld hebben er slechts 6% een CDO, blijkt uit het onderzoek. Van deze 86 CDO’s werden er 31 in 2014 aangesteld– een teken dat de nieuwe bestuurspost nog in de kinderschoenen staat. Vanuit geografisch oogpunt heeft Europa met 13% het grootste aantal CDO’s. In Noord-Amerika heeft momenteel nog 7% van de bedrijven een CDO, terwijl in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nog slechts 2% van de bedrijven de CDO-functie heeft omarmd.

Vanuit een sectorperspectief bekeken zijn tot nu toe de meeste CDO’s werkzaam in de communicatie, media en entertainment sector – dit geldt voor 13% van de organisaties. Daarna zijn de meeste CDO’s te vinden in het Food & Agri segment (11%), gevolgd door het consumentengoederen, retail en wholesale segment (9%). In de metaal- en mijnindustrie is er sprake van het kleinste aantal CDO’s – van de 97 onderzochte bedrijven uit deze sector had er slechts 1 een CDO. In de nuts-, olie- en gasindustrie blijken CDO’s eveneens geen gemeengoed – slechts 2% van de organisaties heeft de CDO functie omarmd.

Het onderzoek toont verder aan dat bedrijven met een groot aantal werknemers vaker een CDO hebben dan bedrijven met beduidend minder werknemers. Zo heeft 7% van de bedrijven met meer dan 200.000 werknemers een CDO in dienst en bedraagt dit percentage In de categorie daarna (van 100.000 tot 199.999 werknemers) 9%. De minste CDO’s (2%) zijn te vinden in de categorie van 0-999 werknemers, gevolgd door de categorie 1.000-4.999 werknemers (3%).

De rol van CDO bestaat nog maar aantal jaar en bevindt zich duidelijk nog in een fase waarin deze nog moet worden vormgegeven. Een CDO heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in de externe interactie van het bedrijf richting klanten, partners en leveranciers. Maar ook intern – bij het verzamelen en analyseren van data, het verbeteren van de efficiency door middel van digitale technologieën, en het transformeren van de organisatie en de bedrijfscultuur – is een belangrijke rol voor de CDO weggelegd. Daarbij vormt flexibiliteit een van de belangrijkste eigenschappen voor CDO’s, zeker met het oog op de dynamische omgeving en de cross-functionele benadering van digitalisering.

Van de 86 CDO’s waren de meeste afkomstig uit het marketinglandschap (34%), gevolgd door sales en distributie kanalen (17%). De sector technologie (14%) volgt op een derde plek. De meeste CDO’s (13%) hebben een achtergrond in consultancy, terwijl slechts 2% een academische achtergrond heeft of afkomstig is uit het customer service domein. Het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om te bepalen welke achtergrond de meest effectieve CDO’s voortbrengt. Ook is het gezien het korte bestaan van de CDO rol nog niet mogelijk om te beoordelen of bedrijven met een CDO beter presteren dan bedrijven zonder een dergelijke functie.

Het onderzoek keek tenslotte ook naar het management- of bestuursniveau dat CDO’s binnen hun organisatie bekleden. Uit het rapport blijkt dat 42% van de CDO’s zich bevindt op bestuursniveau, 16% van de CDO’s voert transformaties door vanuit een director-rol en 15% bekleedt zijn CDO-rol op vicepresident niveau.