80% van bedrijven loopt achter in digitaliseringsproces

18 januari 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Acht van de tien bedrijven loopt achter als het op digitalisering aankomt, en hanteren reactieve in plaats van actieve digitale strategieën, blijkt uit onderzoek van Arthur D. Little. Gebrek aan kennis en urgentiegevoel worden gezien als de grootste obstakels voor digitale transformatie. Volgens het consultancybureau is digitaal gericht transformationeel leiderschap noodzakelijk om de digitalisering te omarmen.

Het wereldwijde bedrijfsleven raakt door het toepassen van digitale technologieën in steeds grotere mate met elkaar verbonden. Digitalisering biedt een gigantisch potentieel – volgens schattingen van Accenture kan digitale transformatie in de tien grootste economieën wereldwijd een gecombineerde toegevoegde waarde genereren van $1,36 biljoen in 2020 – en om dit potentieel te benutten zijn steeds meer bedrijven hun bedrijfsvoering en processen aan het digitaliseren. Hoewel de meerderheid van de bedrijven het erover eens is dat digitale technologieën het business ecosysteem transformeren, blijft het pad naar digitale transformatie onduidelijk en faalt, volgens data van Genpact, twee derde van de digitale transformatieprojecten. 

In het onlangs uitgebrachte onderzoeksrapport ‘Digital Transformation – How to Become Digital Leader’ onderzocht Arthur D. Little de digitale volwassenheid van meer dan 100 Europese bedrijven uit zeven verschillende sectoren. Volgens de respondenten brengt digitalisering een aantal verschillende kansen met zich mee, waarvan het aantrekken van nieuwe klanten als belangrijkste wordt beschouwd, gevolgd door de differentiatie van concurrenten en nieuwe inkomstenbronnen.

Met behulp van zijn Digital Transformation Index (DTI) laat het consultancybureau zien dat, ondanks het opkomen van een aantal voorlopers op digitaal gebied, veel bedrijven achterlopen in hun digitale transformatie. Een vergelijking van de gemiddelde DTI-scores met best practices toont aan dat slechts 17% van de bedrijven als ‘digitaal georiënteerd’ of ‘digitaal gericht’ kan worden beschouwd. Deze bedrijven hebben samenhangende roadmaps opgesteld voor het doorlopen van hun digitale transformatie. Maar liefst 80% van de bedrijven loopt echter achter als het op de mate van digitalisering aankomt, en blijkt alleen maar te ‘reageren’ op digitale ontwikkelingen in plaats van deze zelf in gang te zetten. Deze onderzoeksresultaten hangen samen met die van eerder onderzoek van KPMG, waaruit bleek dat 72% van de middelgrote bedrijven in de UK het succes van digitale technologie afwachten alvorens zij deze zelf omarmen en invoeren.

De respondenten blijken het meest digitaal volwassen op het gebied van ‘strategie & governance’ en ‘IT’ blijkt uit de DTI scores (5 punten op een tien-puntschaal). Digitale transformatie loopt het meest achter op best practices – of de ‘cross-industry virtual star’ – bij ‘operations & supply chain’ en op gebied van ‘producten & diensten’ (3 van de 10 punten). 

Het onderzoek toont aan dat in iedere grote sector van het bedrijfsleven bedrijven proberen te reageren op de behoefte aan een on-demand, gepersonaliseerde digitale economie. De automotive industrie scoort hoog op de DTI van Arthur D. Little, met een gemiddelde score van 5,02 terwijl het sectorbrede gemiddelde op 3,92 ligt. Andere sectoren die bovengemiddeld scoren zijn de telecom en media sector (4,2) en energie- en nutssector (4,11). Volgens de onderzoekers komt dit doordat de van origine technologie-intensieve sectoren zich sneller kunnen aanpassen aan de opkomende digitale economie. Het laagst scoren de sectoren reizen & transport, met 3,51 als gemiddelde score, en EPC & Manufacturing (3,53).

Volgens de respondenten is een gebrek aan kennis (aangegeven door 50% van de respondenten) het grootste obstakel voor het digitaal transformeren van een bedrijf. Binnen vier van de zeven sectoren vormt dit het #1 obstakel. Daarna vormt een gebrek aan urgentiegevoel (45%) de belangrijkste drempel voor digitale transformaties, deze factor staat op #1 binnen de energie- en nutssector. Op de derde plek van grootste uitdagingen staat een ‘te grote complexiteit’ (40%), die in twee sectoren bovenaan staat (financiële sector en EPC & Manufacturing).

“Aangezien consumenten wereldwijd de nieuwe marktplaats van gedeeld eigenaarschap, on-demand dienstverlening, en personalisatie omarmen, is geen enkele sector immuun voor de groeiende behoefte aan digitale transformatie”, vertelt Michael Opitz, initiatiefnemer voor het onderzoek en leider van ADL’s TIME Practice. “We vrezen dat nu nog te weinig CEOs de urgente noodzaak erkennen om niet alleen in nieuwe technologie te investeren, maar ook hun bedrijven in alle aspecten volledig aan te passen aan de nieuwe digitaal gedreven marktplaats.”

Concluderend doet het onderzoek vijf belangrijke aanbevelingen aan CEO’s om zich voor te bereiden en te reageren op digitalisering:

  • Zie digitalisering als strategisch absoluut noodzakelijk.
  • Omarm digitalisering als een nieuwe manier om bedrijfsdoelstellingen te behalen, en niet als doel op zich.
  • Hanteer een holistische, organisatie-overkoepelende benadering van digitale transformatie.
  • Stel een maatwerk digitaliseringsstrategie op.
  • Start met het verkrijgen van duidelijk inzicht in de huidige competenties en vaardigheden van het bedrijf.