Deense adviesbranche maakt sterke groei door

10 februari 2016 Consultancy.nl

De Deense consultancybranche heeft ook in 2014 zijn ingezette groeipad voortgezet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Deense brancheorganisatie van management consultancybureaus. Groeiende vraag, vooral vanuit de private sector, in combinatie met het verbeteren van de financiële en tactische operaties bij opdrachtgevers staan aan de basis van het aanhoudende herstel in de adviesmarkt.

Iedere twee jaar doet Managementrådgiverne (MR) – de Deense brancheorganisatie van management consultancybureaus (de tegenhanger van de ROA in Nederland, en de MCA in de UK) – onderzoek naar de huidige staat van de Deense adviesbranche. In de studie wordt gekeken naar de prestaties van 49 adviesbureaus uit de Deense markt, waaronder negen grote bureaus (door MR gedefinieerd als bureaus met meer dan 70 werknemers), 12 middelgrote adviesbureaus (tussen de 10 en 70 professionals) en 28 kleine consultancybureaus (met minder dan tien werknemers)*. Gezamenlijk realiseerden de onderzochte bureaus in 2014 een omzet van 2,3 miljard Deense kronen. Volgens de brancheorganisatie vertegenwoordigt dit ongeveer 15% van de totale omzet van de branche, wat de waarde van de totale markt op bijna 17 miljard kronen (ruim €2 miljard) brengt.

De data toont aan dat Deense consultancybureaus zich goed hebben weten te herstellen van de financiële crisis en de nasleep daarvan. Hoewel de omzetten tussen 2009 en 2010 met net minder dan 5% daalden, wist de branche vanaf 2010 de neerwaartse spiraal te doorbreken en vertoonde de markt weer groei over de hele breedte. In vergelijking met 2010 lag de totale omzet in 2014 20% hoger, waarbij de omzet uit export adviesdiensten groeide met maar liefst 40%. Deze maakte echter maar een klein gedeelte uit van de Deense adviesbranche, die zijn omzet voor ongeveer 85% uit diensten binnen de landsgrenzen haalt.

Ondanks de financiële groei die de Deense management consultancybranche vertoont, is het personeelsbestand van de consultancybureaus opvallend genoeg relatief stabiel gebleven. In 2003 creëerde de sector net iets meer dan 100.000 banen, en in de ‘gouden jaren’ die tussen 2004 en 2007 volgden, in lijn met internationale ontwikkelingen, groeide het aantal werknemers in de adviesbranche tot bijna 150.000. Sinds de daling in 2010 van het aantal werknemers naar een dieptepunt van minder dan 140.000, is het aantal banen met slechts 1% gestegen. Volgens MR wijst dit erop dat bureaus betere marges weten te halen voor hun projecten (hogere gemiddelde tarieven) evenals een verbetering zien in de omzet per medewerker.

Dat de financiële resultaten verbeteren zonder dat het aantal werknemers stijgt kan volgens Søren Lund, CEO van Deense IT-dienstverlener TimeLog, ook worden toegeschreven aan de verbetering van het interne management van de consultancybureaus, waarvan er veel IT-oplossingen afnemen bij TimeLog. “De opkomst van technologie stelt consultancybureaus in staat om veel meer grip te krijgen op hun activiteiten, van business development en sales tot resource management en project delivery”, stelt Lund. “En net als in andere markten hebben consultancybureaus de trend omarmd en passen state-of-the-art systemen toe om hun financiële resultaten te verbeteren.” Hoewel het nog te vroeg is om zijn uitspraken met duidelijke feiten te onderbouwen, vertelt Lund dat de ongeveer 500 klanten van TimeLog een positieve lijn lijken te vertonen in efficiency, en zij dus ten opzichte van andere consultancybureaus “meer kunnen doen met minder”.

Als gekeken wordt naar de vakgebieden waarin Deense adviesbureaus werkzaam zijn, wordt duidelijk dat ‘IT-consulting’ het grootste vakgebied vormt voor Deense management consultants, met bijna 20% van de markt. Daarna volgen ‘operations management’ en ‘transformation’, met respectievelijk 16% en 15%. In vergelijking met 2010 is de vraag naar operations consulting aanzienlijk gegroeid (+6% van het marktaandeel ), als gevolg van de stijgende vraag naar diensten op het snijvlak van Lean, Agile en Business Process Management, een trend die wereldwijd zichtbaar is. Het aandeel van pure strategie consultancydiensten is daarentegen gedaald met 2% naar een marktaandeel van 15%. Opgemerkt dient te worden dat de stijgende vraag van klanten naar strategie executie in het model van MR valt onder het vakgebied transformatie consulting.

Net als in andere landen is in Denemarken de private sector de grootste afnemer van management adviesdiensten, goed voor 58% van de totale uitgaven. De productie-, financiële dienstverlening-, transport- en health & pharma sectoren vormen als het op volume aankomt de belangrijkste afzetmarkten in het Deense bedrijfsleven. De publieke sector, voornamelijk bestaande uit de overheid en gemeenten, is goed voor een marktaandeel van 29%, hoewel hun rol de afgelopen jaren aanzienlijk is afgezwakt – in 2010 lag het aandeel van de publieke sector nog op 40%. Die daling is een gevolg van de bezuinigingsplannen die veel Europese overheden invoerden om hun begrotingen op orde te krijgen.

Volgens data van Source Global Research, een Brits analistenbureau dat zich op de wereldwijde adviesmarkt richt, maakte de Deense adviesmarkt in 2014 een groei door van 5,5%, naar een waarde van €652 miljoen**. De Deense adviesmarkt neemt daarmee de tweede plek in, direct na Zweden, met €797 miljoen de grootste Scandinavische adviesmarkt. Daarna volgen Noorwegen (€579 miljoen) en Finland (€386 miljoen).

* In de Deense adviesbranche is gemiddeld 85% van de werknemers van een adviesbureau consultant, waarvan zo’n 10% partner. De overige 15% van het personeelsbestand is actief in onder meer back office en ondersteunende administratieve functies.

** Het verschil in de berekende marktwaarde is het gevolg van de uiteenlopende berekenmodellen die de analisten hanteren, waardoor beide waarden lastig te vergelijken zijn. De berekening van Source Global Research focust zich hoofdzakelijk op grote consultancybureaus, bureaus met tenminste 50 werknemers die voornamelijk grote klanten bedienen. De focus van MR is veel breder, waardoor de schatting van de marktwaarde vele malen hoger ligt dan die van Source.

Nieuws