First Consulting helpt met slim bemeten van openbare verlichting

15 januari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Onlangs heeft First Consulting een netbeheerder (zoals TenneT, Gasunie, Alliander, Enexis en Stedin) geholpen bij het slim bemeten van openbare verlichting. First Consulting is niet alleen betrokken geweest bij het mogelijk maken hiervan, maar heeft ook de uitrol van de eerste slimme meters voor Openbare Verlichting in het kleinverbruik segment ondersteund.

Door een wijziging in de Energiewet hebben gemeenten de keuze om openbare verlichting (OVL) in het groot- óf kleinverbruik segment te registreren bij netbeheerders. Een aantal gemeenten kiezen ervoor om OVL als kleinverbruik (KV) te registeren omdat zij dan in aanmerking komen voor een goedkope slimme energiemeter. De slimme meter geeft gemeenten meer inzicht in hun actuele energieverbruik, waardoor beter (energiebesparend) beleid kan worden gevoerd. Deze wens van gemeenten en tevens wettelijke verplichting heeft ertoe geleid dat netbeheerders hun systemen, processen en organisatie moeten aanpassen om OVL als KV te kunnen faciliteren.

Vanwege de ervaring van First Consulting op het gebied van verandertrajecten van processen, systemen en organisatie heeft één van de netbeheerders hen gevraagd om de voorbereiding en de uitrol van het slim bemeten van openbare verlichting te faciliteren.

Doelstelling en aanpak
Het project had de volgende twee doelstellingen:

  • De netbeheerder moet de mogelijkheid kunnen bieden om OVL-aansluitingen als KV te registreren, zodat wordt voldaan aan de Energiewet en de klantwens van gemeenten.
  • Migratie van de OVL-aansluitingen naar het KV-segment (inclusief de uitrol van slimme meters), waarbij de migratie minimale impact heeft op de geselecteerde gemeente.

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken heeft First Consulting de volgende stapsgewijze aanpak gekozen:

  • Voorbereiden processen, systemen en organisatie
  • Voorbereiden migratie
  • Migratie en uitrol slimme meters
  • Overdracht en borging

Stap 1: Voorbereiden processen, systemen en organisatie
Ter voorbereiding op de registratie van OVL-aansluitingen in het KV-segment waren proces, systeem en organisatorische aanpassingen noodzakelijk, zoals: systeemaanpassingen in het bestaande decentrale aansluitregister; wijzigingen in bestaande KV-processen en inrichtingen van een nieuw OVL-proces. Deze aanpassingen zijn succesvol gerealiseerd, doordat:

  • De impact en de risico’s van de benodigde wijzigingen vroegtijdig in kaart zijn gebracht;
  • Er breed draagvlak is gecreëerd bij de klant en de medewerkers van de netbeheerder, door het belang van de verandering tijdig en frequent te communiceren in de organisatie.

Stap 2: Voorbereiden migratie
Om de impact van de migratie op gemeenten te minimaliseren, hebben First Consulting en de netbeheerder gezamenlijk een draaiboek opgesteld. Het draaiboek beschrijft alle noodzakelijke activiteiten die tijdens de migratie een rol spelen. Om de volledigheid van het draaiboek te vergroten, en daarmee de impact van de migratie verder te verkleinen, is het draaiboek uitvoerig getest met alle partijen in de organisatie die een rol hebben tijdens de daadwerkelijke migratie.

Stap 3: Migratie en uitrol slimme meters
Onder coördinatie van het projectteam zijn alle OVL-aansluitingen van de eerste (pilot) gemeente succesvol gemigreerd naar het KV-segment. In dezelfde periode (binnen een maand) zijn voor dezelfde gemeente ook alle conventionele meters vervangen door slimme meters. Doordat tijdens stap 1 en 2 alle aanpassingen en scenario’s uitvoerig zijn getest is de impact voor de gemeente nihil gebleken.

Stap 4: Borging en overdracht
Tot slot heeft First Consulting de netbeheerder geholpen met de borging van activiteiten en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er is een coördinator opgeleid die verantwoordelijk is voor de migratie van toekomstige gemeenten. Ook zijn proces eigenaren opgeleid voor het migratieproces, die als vraagbaak fungeren voor de organisatie. Concrete resultaten voor de netbeheerder zijn:

  • Een toekomst vaste organisatie, waarbij gemeenten uniform worden gemigreerd naar het KV-segment;
  • Tevreden gemeenten in het KV-segment die inzicht hebben in hun energieverbruik.

Diensten van First Consulting
Bovenstaande case is een voorbeeld van een project dat First Consulting uitvoert binnen het thema Process en Change. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom drie thema’s: Process | Change | Technology. Bekijk de pagina First Consulting | Projecten voor een overzicht van alle projectbeschrijvingen op Consultancy.nl.