First Consulting ondersteunt aanbieding van slimme meter

04 december 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Onlangs heeft First Consulting een Nederlandse netbeheerder (zoals Alliander, Enexis en Stedin) geholpen bij het faciliteren van de interne communicatie over de grootschalige aanbieding van de slimme meter (GSA). Het doel hiervan is interne doelgroepen op een eenduidige manier te informeren over de aanbieding van de slimme meter en om de betrokkenheid te verhogen.

Achtergrond
Fossiele brandstoffen raken steeds verder op. Alternatieve energiebronnen leveren echter nog niet genoeg energie op. Daarom is het van belang dat de beschikbare energie efficiënter wordt gebruikt. De slimme meter geeft klanten inzicht in hun energieverbruik en stelt hen in staat om het energieverbruik te beïnvloeden. Het Ministerie van Economische Zaken heeft Nederlandse netbeheerders verplicht om 100% van haar klanten uiterlijk in 2020 een slimme meter aan te bieden. Bij de netbeheerder is daarom een programma ingericht dat de organisatie, processen, systemen en medewerkers klaarstoomt voor de GSA. First Consulting is gevraagd om te helpen bij het faciliteren van de interne communicatie.

Slimme meter

Aanpak
De ervaring leert dat de menselijke factor van grote invloed is op het slagen van een veranderingsproces. Door expliciet aandacht te besteden aan interne communicatie worden medewerkers meegenomen in de veranderingen die op hen afkomen, op het gebied van processen, systemen en organisatie. First Consulting heeft in het project onderscheid gemaakt tussen twee doelgroepen. Enerzijds zijn dit de medewerkers binnen het programma die direct betrokken zijn bij de GSA, anderzijds zijn dit overige medewerkers binnen de netbeheerder die interesse hebben in het thema GSA. De aanpak is gebaseerd op een combinatie van online communicatiemiddelen en fysieke meetings:

  • Het faciliteren van communicatie op het intranet van de netbeheerder, zoals het communiceren over successen en mijlpalen binnen het programma (zoals technische releases) en het motiveren van collega’s om meer informatie via het intranet te delen;
  • Het organiseren van een kick-off event van de opschaling van de GSA met als doel de samenwerking in de keten te verbeteren. Hieronder valt zowel de coördinatie van het event als bijdragen aan de inhoudelijke samenstelling van het programma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren over de boodschap en vorm van presentaties, zodat deze maximaal aansluiten bij het doel van het kick-off event. De doelgroep van dit event bestaat uit medewerkers van de netbeheerder, aannemers, meterleveranciers, het Ministerie van Economische Zaken, een consumentenorganisatie en Onafhankelijke Diensten Aanbieders;
  • Het inrichten en implementeren van een proces dat communicatie naar de werkvloer borgt. Communicatie wordt op maat afgestemd op de informatiebehoefte van de betreffende teams.

Communicatieplan, First Consulting

Resultaten
Kenmerkend voor de aanpak van First Consulting is de nauwe samenwerking met de klant. Dit komt tot uiting door de intensieve afstemming met zowel interne als met externe ketenpartners. Door deze partijen al vanaf de start van het traject te betrekken bij de inhoudelijke invulling van het kick-off event, is er veel betrokkenheid gecreëerd en is de belangstelling groot. Specifieke werkvormen zorgden er tijdens het kick-off event voor dat bijna 75% van de deelnemers collega’s heeft ontmoet die hij of zij nog niet kende. Ook heeft bijna 70% van de deelnemers meer inzicht in de werkzaamheden van ketenpartners gekregen. Uiteindelijk draagt dit bij aan een goede samenwerking. Tevens wordt op structurele basis de dialoog met teams gevoerd over onder meer de voortgang van de GSA.

First Consulting levert diensten rondom drie hoofdthema’s: Process, Technology en Change. Bekijk hier het profiel van First Consulting.