Eurotop 100 CEOs verdienen gemiddeld 5,5 miljoen

30 november 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De gemiddelde verdiensten die CEO’s van Eurotop 100 bedrijven dit jaar hebben ontvangen is met een hoogte van €5,4 miljoen relatief gelijk gebleven, blijkt uit onderzoek van Towers Watson. Tussen de verschillende landen zijn echter duidelijke verschillen, waarbij CEO’s in Spanje, Zwitserland en de UK het best betaald worden. Vanuit de verschillende sectoren bekeken, verdienen CEO’s in de olie & gassector en de gezondheidszorg het meeste.

Towers Watson heeft onlangs het rapport ‘CEO pay in the Eurotop 100’ uitgebracht, waarin het onderzoek deed naar de verschillen en overeenkomsten tussen de salarissen van CEO’s verspreid over Europa. Voor het onderzoek analyseerde het consultancybureau 96 bedrijven uit de Eurotop 100*, die hun remuneratierapportage in juli 2015 gepubliceerd hadden.

Eurotop 100 pay levels

Het basissalaris van de CEOs is volgens de onderzoeksresultaten relatief stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar, met een stijging van 6% van €1,28 miljoen naar €1,35 miljoen. Het mediane bonusniveau is echter hard gedaald van 115% van het basissalaris vorig jaar naar 100% in dit jaar. Het verschil tussen het laagste en hoogste bonuspercentage dat bij Eurotop bedrijven wordt gehanteerd is relatief groot met een verschil van 104%. De mediane ‘actual total direct compensation’ (TDC) die de CEOs mee naar huis kregen lag dit jaar op gemiddeld €5,4 miljoen, onveranderd ten opzichte van vorig jaar.

CEO average pay mix by country

De compensatieregelingen zijn vaak redelijk complexe constructies, en verschillen aanzienlijk tussen verschillende Europese landen. Terwijl in Duitsland relatief lage basissalarissen normaal zijn, wordt in het land wel een aanzienlijk aandeel van de totale vergoeding (47% in 2014) betaald in de vorm van een bonus. Long-term incentives (LTI), oftewel bonussen voor prestaties op de lange termijn, vertegenwoordigen meer dan een kwart van het totale Duitse salaris. In de UK licht het basissalaris ook laag, maar vult de daadwerkelijke bonus slechts 25% van het salaris, en wegen de LTI (50%) veel zwaarder mee. In Scandinavische landen wordt veruit het hoogste percentage verdiend aan basissalarissen – zo’n 64% van het totale CEO-salaris bestaat uit het bij die functie horende standaardsalaris in 2014, terwijl LTI goed is voor slechts 13%.

CEO actual TDC by country

Hoewel de TDC over Europa als geheel relatief gelijk is gebleven, tonen de data aan dat er aanzienlijke verschillen zijn in de salarisniveaus tussen verschillende landen. Spanje heeft bijvoorbeeld in het afgelopen jaar een groei doorgemaakt in zijn TDC waardoor deze op €7,2 miljoen is geëindigd. Daarmee heeft Spanje de hoogste TDC, gevolgd door Zwitserland met €7 miljoen en de UK met een vergelijkbaar hoog CEO TDC niveau van €6,5 miljoen. Aan de andere kant van het spectrum verdienen Eurotop CEOs in de Benelux (€2,9 miljoen), Italië (€2,6 miljoen) en Scandinavische landen (€2,3 miljoen) het minste. In het voorgaande jaar lagen de TDC-niveaus in de Benelux en Italië aanzienlijk hoger, met respectievelijk €5,7 en €4,9 miljoen.

CEO actual TDC levels by sector

Naast de verschillen tussen de verschillende Europese regio’s, zijn er ook aanzienlijke verschillen te vinden tussen de diverse sectoren waarin de Eurotop 100 bedrijven actief zijn. CEO’s uit de olie & gas sector staan in deze analyse aan de top met een TDC van €9,2 miljoen, gevolgd door de gezondheidszorg waar CEOs jaarlijks met bijna €7,8 miljoen naar huis gaan. In de bankensector is de grootste daling zichtbaar, ten opzichte van vorig jaar – van €5,2 miljoen in het voorgaande jaar naar €3,5 miljoen in de huidige analyse.

* De FTSE Eurotop 100 Index geeft de prestaties van de 100 meest gekapitaliseerde blue chip bedrijven in Europa weer.