EZ sluit ICT contract van 16 miljoen met vijf bureaus

10 november 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Voor een geschatte waarde van €16 miljoen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) vijf ICT-bureaus ingehuurd voor een periode van 4 jaar. Capgemini, Atos, Sogeti, Ordina en CGI zullen het ministerie gaan ondersteunen door middel van diensten op het gebied van applicatieontwikkeling.

In 2011 sloot de Dienst ICT Uitvoering (Dictu) van het ministerie van Economische Zaken (EZ)* een raamovereenkomst af met IBMOrdina en Sogeti voor het onderhouden van bestaande ICT-systemen en het ontwikkelen van nieuwe applicaties. De vierjarige overeenkomst had in eerste instantie een looptijd van drie jaar, met de optie om tot negen jaar te verlengen, en had een potentiele waarde van €15 miljoen. Afgelopen juli van dit jaar liep de raamovereenkomst af.

Ministerie van EZ - DICTU

Na het officieel aflopen van de overeenkomst met de drie ICT-bureaus werd er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven, waarbij vooral gekeken werd naar de economisch meest voordelige inschrijvingen. In de nieuwe aanbesteding van EZ is de focus verschoven naar uitsluitend applicatieontwikkeling, omdat Dictu anno 2015 zelf onderhoud voor de strategische en bedrijfskritische applicaties verzorgt. Voor de overige beheer- en onderhoudswerkzaamheden werd in 2013 via een aparte aanbesteding IBM ingeschakeld, voor de periode tot uiterlijk juni 2020.

Uit het nieuwe aanbestedingsproces zijn vijf ICT-bureaus geselecteerd om applicatieontwikkeldiensten te leveren aan Dictu: AtosCGICapgemini, en een verlenging voor Sogeti en Ordina. Bij iedere order wordt een soort minicompetitie gehouden om te bepalen wie het ICT-project mag uitvoeren. De totale waarde van de te verdelen orders wordt geschat op zo’n €16 miljoen, en de nieuw afgesloten raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar. 

ICT-bureaus - Atos, Capgemini, CGI, Ordina, Sogeti

* Het ministerie van Economische Zaken heette destijds nog het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze naam was ontstaan toen in 2010 EZ fuseerde met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het najaar van 2012 werd besloten om de naam wederom af te korten tot het ministerie van Economische Zaken.