Towers Watson bestuurderspool plaatst Gijs Alferink

30 oktober 2015 Consultancy.nl

De eerste plaatsing vanuit de Towers Watson bestuurderspool is een feit. Gijs Alferink is voorgedragen uit de pool en benoemd als bestuurslid bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBin).

Begin dit jaar richtte Towers Watson een bestuurderspool voor pensioenfondsen op. Hiermee speelt het adviesbureau in op de groeiende behoefte naar ervaren (interim-)bestuurders of toezichthouders van een pensioenfonds. Door de toenemende complexiteit in de pensioenwereld en de verzwaarde eisen die aan pensioenfondsbestuurders en –toezichthouders worden gesteld is het voor instellingen anno 2015 lastiger om geschikte kandidaten te vinden – de bestuurderspool geeft hen toegang tot beschikbare bestuurders die bereid en geschikt zijn om een functie te aanvaarden.

Daarnaast signaleerde Towers Watson dat de externe invulling van vacante bestuurs- en toezichtfuncties veelal plaatsvindt op basis van voordracht uit persoonlijke netwerken en zonder formulering van objectieve benoemingscriteria. Met de invoer van de nieuwe regelgevingen is dat niet meer mogelijk.

Gijs Alferink Hibin

De afgelopen maanden heeft Towers Watson gebruikt om zijn pool uit te bouwen, en zo’n zes maanden na lancering is de eerste plaatsing een feit. Gijs Alferink, notaris bij Heuvelrug notarissen uit Driebergen-Rijsenburg en voormalig voorzitter van de Stichting Notarieel Pensioenfonds, is benoemd tot bestuurslid bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBin).

In de komende maanden verwacht de bestuurderspool van Towers Watson een rol te spelen bij meer aanstellingen. “We voeren momenteel vergevorderde gesprekken met diverse andere pensioenfondsen om een geschikte kandidaat voor hen te vinden,” aldus Bart den Hartog, topman van Towers Watson in Nederland.

Nieuws