Luchtverkeersleiding Nederland betaalde adviseur 5 ton

28 september 2015 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

In het meest recente jaarverslag van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is te lezen dat de organisatie een van zijn senior consultants een ontslagvergoeding zou hebben betaald van €455.720. Dat is hoger dan wettelijk toegestaan door de Wet normering topinkomens die van kracht is in de publieke en semipublieke sector.

Als zelfstandig bestuursorgaan verleent Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) luchtverkeersleiding aan alle civiele luchtvaart op aanwijzing van de minister van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast werkt de instelling nauw samen met het ministerie van Defensie – beheerder van het militaire luchtruim. LVNL legt verantwoording af aan de staatssecretaris over de prestaties en het beleid en vormt voor civiele luchtverkeersaangelegenheden de schakel tussen de overheid en alle overige partijen die bij luchtverkeersleiding betrokken zijn. 

Luchtverkeersleiding Nederland

Volgens het meest recente jaarverslag van het bestuursorgaan heeft LVNL in het afgelopen jaar een ontslagvergoeding van €455.720 betaald aan een van zijn Senior Consultants. De consultant die de bijna vijf ton mee naar huis kreeg, is in 2014 gestopt na ruim 15 jaar voor LVNL werkzaam te zijn geweest. Het bedrag is door een woordvoerster van LVNL bevestigd tegenover RTL Z, dat onlangs berichtte over de hoge ontslagvergoeding. 

De hoogte van het bedrag was opvallend omdat volgens de Wet normering topinkomens (WNT), die geldt in de publieke en semipublieke sector, de ontslagvergoeding hoger is dan wettelijk toegestaan. De woordvoerster legt uit dat het om een maatwerkoplossing gaat, en dat aangezien Senior Consultant niet als topfunctie gezien wordt de WNT-grens niet geldt voor de persoon in kwestie.