Zuidas kwart duurzamer dan Nederlands gemiddelde

03 september 2015 Consultancy.nl

bbn adviseurs heeft in het kader van ‘De Groene Werkplek’ een grootschalig duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd op de Zuidas in Amsterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd op initiatief van Green Business Club Zuidas, Zuidas gemeente Amsterdam en Hello Zuidas. Met gebruik van de BREEAM-NL In Use onderzoeksmethode werd de duurzaamheid van de kantoorgebouwen op de Zuidas in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Nederland. Hieruit blijkt dat Zuidas-kantoren veel groener zijn.

De Groene Werkplek is een initiatief van bbn adviseurs, dat zich richt op de stimulatie van “gezondere kantoren, gezondere werkplekken en gezondere werknemers”. Het initiatief brengt de duurzaamheid van kantoorgebouwen in kaart en telt inmiddels meer dan 100 deelnemers. Onlangs voerde het adviesbureau in het kader van dit initiatief onderzoek uit naar de duurzaamheid van kantoren op de Zuidas. Het duurzaamheidsonderzoek werd aangevraagd door Green Business Club Zuidas. Meer dan de helft van de 30 grootste organisaties op de Zuidas hebben deelgenomen en in totaal is 700.000 m² kantoorruimte in kaart gebracht – een dekkingsgraad van 74% van de totale kantoorruimte in het kantoorgebied (circa 950.000 m²). Recent heeft bbn adviseurs de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in een onderzoeksrapport.

Duurzaamheidsonderzoek - Asset

Voor het onderzoek en de reeds aangelegde database aan duurzaamheidsgegevens maakt bbn adviseurs gebruik van de zogenaamde BREEAM-NL In Use onderzoeksmethode. Deze methode kijkt naar de duurzaamheid van het gebouw zelf en hoe duurzaam het gebruik en beheer daarvan verloopt. Op deze wijze bracht De Groene Werkplek reeds 4 miljoen m² kantoorruimte in kaart in meer dan 300 kantoorgebouwen – een goede benchmark voor nieuwe onderzoeken om de duurzaamheid van andere kantoorgebieden mee te vergelijken. “Het geeft handvatten om de gebouwen, de bedrijfsvoering en het beheer optimaal te verduurzamen en energie en geld te besparen. De deelnemers en andere partijen op de Zuidas kunnen hiermee acties uitvoeren en bedrijfsvoering aanpassen, voor een nog beter resultaat, voor een nog duurzamere Zuidas”, aldus Timo Huisman, voorzitter van Green Business Club Zuidas.

De 19 deelnemers in de gebouw of ‘asset’ categorie scoorden gemiddeld overal hoger dan de benchmark NL. Vooral op de Energie en Afval indicatoren scoorden de kantoorgebouwen op de Zuidas hoger dan de rest van Nederland – een verschil van 20% en 22% in score respectievelijk. Ook op Transport scoort de Zuidas hoog. “Het hoge voorzieningenniveau en uitstekende openbaar vervoer zorgen voor deze hoge score. Centrumlocaties scoren gemiddeld hoger dan 60%, de Zuidas steekt daar zelfs nog iets bovenuit”, aldus de duurzaamheidsonderzoekers. Meer dan de helft van de kantoorgebouwen krijgt dan ook 3-sterren toegekend op hun BREEAM-NL duurzaamheidsscore. 

Duurzaamheidsonderzoek - Beheer

Ook bij de Beheer scores van de Zuidas-deelnemers (14) wordt veelal hoger gescoord dan de Benchmark NL. Alleen in de categorie ‘Materialen’ laat de Zuidas met 56% een net iets lagere score zien dan het landelijk gemiddelde (58%). Het rapport zegt over de scores van kantoorbeheerders: “Net als in een eerder onderzoek in Rotterdam is de tendens zichtbaar dat externe vastgoedmanagers lager scoren dan eindgebruikers die dit zelf verzorgen. Het accent op de Zuidas ligt op grote eindgebruikers met een eigen beheerorganisatie. De hogere gemiddelde score is hier een gevolg van.”

De 16 deelnemers in de Gebruik categorie scoren maar net aan hoger dan het landelijke gemiddelde – 44% ten opzichte van 41%. Op vijf gebieden scoorden de deelnemers lager dan het landelijk gemiddelde, met het grootste verschil op het gebied van Materialen, waar landelijk 11% hoger gescoord wordt dan op de Zuidas. “Wat opvalt is dat Zuidas op het gebied van energiezuinige gebouwen hoog scoort. Ook het voorzieningenniveau en transport scoren bijzonder goed. Met name op het gebied van beheer en gebruik is nog ruimte voor verbetering. Daar is de score nauwelijks beter dan het Nederlands gemiddelde”, concluderen de onderzoekers.

Duurzaamheidsonderzoek - Gebruik

Nieuws

Meer nieuws over