Drie bureaus partner van congres Zaakgericht werken

26 augustus 2015 Consultancy.nl

Adviesbureaus MvR & Partners, Centric en Verdonck, Klooster & Associates hebben zich als partner verbonden aan het congres ‘Zaakgericht werken voor de Overheid’. Op 22 september kunnen bezoekers in Congrescentrum 1931 in ‘s Hertogenbosch inspirerende breakoutsessies en workshops volgen met thema’s als verandermanagement, netwerk- en ketensamenwerking, procesoptimalisatie en nog enkele onderwerpen. Voor de primaire doelgroep van het congres – programma-, informatie- en projectmanagers en verschillende gemeentelijk leidinggevenden – is deelname kosteloos.

In het licht van de in het begin van 2015 ingevoerde decentralisaties zijn gemeenten voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Veel gemeenten worstelen met krimpende budgetten en streven naar het zo efficiënt mogelijk inrichten van hun processen. Om kosten te besparen kiezen sommige gemeenten bijvoorbeeld voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met overige gemeenten. Anderen zoeken juist naar manieren om hun bedrijfsvoering te optimaliseren, vaak met een focus op digitalisering van hun dienstverlening.

Ook ‘zaakgericht werken’ is binnen de publieke sector de afgelopen jaren een steeds populairder thema geworden. Veel gemeenten kiezen voor die aanpak om hun dienstverlening te verbeteren of efficiënter, digitaal en ‘leaner’ te maken. Elke gemeente heeft andere doelstellingen en uitgangspunten om te starten met zaakgericht werken, waardoor het voor gemeenten soms lastig is om het concept op een juiste manier in te voeren.

Logo Congress | Congress Zaakgericht

Om ‘zaakgericht werken‘ voor gemeenten inzichtelijker te maken, verzorgt Heliview – een organisator van congressen, trainingen en vakbeurzen – later dit jaar het congres ‘Zaakgericht werken voor de Overheid 2015’. Tijdens het evenement, dat zal plaatsvinden op 22 september in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch, zullen belangrijke onderwerpen als veranderprocessen, procesoptimalisatie, ketensamenwerkingen, privacy en security uitdagingen aan bod komen. “Tijdens het congres leert de bezoeker hoe zij de techniek, de processen, maar nog belangrijker, de mensen op de vloer tot één zaak kunnen krijgen”, aldus organisator Heliview.

De primaire doelgroep voor het congres bestaat onder andere uit programmamanagers, informatie-, communicatie- en projectmanagers, evenals hoofden DIV, bedrijfsvoering, publiekszaken en burgerzaken. Voor deze doelgroep is deelname aan het congres kosteloos indien zij aan enkele voorwaarden voldoen, waaronder het voeren van minimaal vier gesprekken met de verschillende business partners van Heliview.

Drie Bureaus Partner | Congress Zaakgericht

Tot de business partners van het congres behoren ook enkele adviesbureaus. Zo heeft MvR & Partners zich als Silver partner aan het congres verbonden. Het bureau heeft in zijn nog relatief korte bestaan al meerdere gemeenten begeleid bij het invoeren van zaakgericht werken. Organisatieadviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft zich aan het congres verbonden als kennispartner en VKA-directeur Marc Gill’ard zal de rol van dagvoorzitter op zich nemen.

Tenslotte is ook IT consulting- en outsourcing adviesbureau Centric een van de partners in 2015. Het bureau biedt een totaalpakket aan zaakgericht werken-dienstverlening aan, van het aanleveren van IT-oplossingen tot het begeleiden van klanten bij het benodigde verandertraject en het daaraan gerelateerde Lean werken.

Mathieu Rutten, Adina Janssen, Sven Blom en Anne-Wil Duthler

Op het programma van het evenement staan verschillende breakoutsessies die zowel door gemeentefunctionarissen en leidinggevenden, als ondernemers verzorgd zullen worden. Exxellence Directeur Maarten van der Hoek verzorgt een workshop rondom het volledig digitaliseren van aanvragen van inwoners. Daarnaast heeft Heliview enkele keynote-sprekers uitgenodigd voor de dag, waaronder Mathieu Rutten (Hoofd informatievoorziening) en Adina Janssen (Hoofd DIV) van Gemeente ’s-Hertogenbosch, Zaaksystemeninbeeld.nl-initiatiefnemer Sven Blom, en Anne-Wil Duthler, voorzitter van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Nieuws