Merel Philippart junior transitiemaker bij Squarewise

28 juli 2015 Consultancy.nl

Merel Philippart heeft per 1 juli de gelederen versterkt van Squarewise. Philippart gaat als Transitiemaker in Opleiding aan de slag, een meerjarig traject dat junior adviseurs opleidt tot transitiemakers.

Merel Philippart heeft haar Bachelor en Master Farmacie behaald aan de Universiteit van Utrecht. Gedurende haar studie heeft ze zich onder andere gericht op het vinden van innovatieve financieringssystemen voor de ontwikkeling van medicijnen. Naast de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, werd ze gegrepen door het belang van systeemdenken om tot nieuwe doorbraken te komen. Tijdens haar stage liep Philippart stage bij onder meer de Universiteit van Maastricht, Roche en Apotheek Diemer.

Merel Philippart - Squarewise

Per 1 juli heeft Philippart zich verbonden aan Squarewise, een transitiebureau uit Amsterdam met een focus op het versnellen van duurzame transities in de bouw- en energiesector. “Merel’s interesse gaat uit naar het stimuleren van duurzame innovaties in sectoren die door maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller veranderen. De bouw- en energiesector trekken haar aan vanwege het feit dat nieuwe ontwikkelingen in deze sectoren vaak gepaard gaan met praktische uitvoering. Haar ambities sluiten goed aan bij de missie van Squarewise”, aldus het bureau weten over haar kersverse aanwinst.

Nieuws

Meer nieuws over