Bereik- en beschikbaarheid zorg slecht op platteland

06 augustus 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In veel afgelegen gebieden van ons land is zorg voor bewoners maar moeilijk bereikbaar. Uit de vitaliteitsindex die recent is ontwikkeld door adviesbureaus Ecorys, Roots en Rienstra blijkt dat er vooral grote delen van Flevoland, Drenthe en Zeeland te kampen hebben met een slecht beschikbaar en bereikbaar zorgvoorzieningenaanbod.

Inwoners van de meer afgelegen gebieden in Nederland die naar de huisarts moeten, een ziekenhuisbezoek nodig hebben of kinderen naar een kinderdagverblijf willen brengen, moeten hiervoor vaak afreizen naar de dichtstbijzijnde stad. Het voorzieningenaanbod in krimp- en anticipeerregio’s – vooral plattelandsomgevingen waar gezinnen wegtrekken om dichter bij de stad te gaan leven, of waar dit in de komende jaren verwacht wordt – staat onder druk. Er bestaat een goede kans dat de lokale zorgvoorzieningen steeds meer zullen verdwijnen, blijkt uit onderzoek.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen

Slechte bereik- en beschikbaarheid zorg
Vooral Zeeland, Drenthe en Flevoland lijken te kampen met een tekort aan zorginstellingen en andere voorzieningen, blijkt uit de vitaliteitsindex die adviesorganisaties Ecorys, Roots en Rienstra hebben ontwikkeld. Ook in Noord-Friesland, Noord- en Oost-Groningen, de Kop van Noord-Holland, het Rivierengebied en Zuid-Brabant krijgen de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisarts, het ziekenhuis en andere zorgvoorzieningen volgens de index veel onvoldoendes. In Zeeland vormt vooral de hoeveelheid water een probleem voor de bereikbaarheid van voorzieningen. Inwoners van grote delen van de provincies moeten vaak kilometers omrijden omdat er water tussen hen en de zorg die zij nodig hebben in ligt.

Zeeland heeft tekort aan voorzieningen

Adviesbureaus helpen met leefbaarheidsbeleid
Door het wegvallen of niet beschikbaar zijn van belangrijke voorzieningen zoals een ziekenhuis of verzorgingstehuis staat de leefbaarheid in deze gebieden onder druk. Provincies kunnen een belangrijke rol spelen in het beschikbaar en bereikbaar houden van voorzieningen. Het is voor provincies soms echter onduidelijk hoe zij een effectief voorzieningenbeleid kunnen vormgeven voor de regio’s waar de leefbaarheid achteruit gaat door verdwijnende voorzieningen.

Om de provincies hierbij te ondersteunen ontwikkelden adviesorganisaties Ecorys, Roots en Rienstra de vitaliteitsindex, die meer inzicht geeft in de problematiek. De index geeft antwoord op vragen als: Om wat voor voorzieningen gaat het? En welke gebieden kampen met het probleem? De vitaliteitsindex geeft provincies een duidelijk beeld van de ‘knoppen’ waaraan zij kunnen draaien. De provincies kunnen dan aan de hand van de rapportcijfers voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorzieningen hun leefbaarheids- en voorzieningenbeleid aanscherpen en verbeteren.