Onduidelijke functieomschrijvingen verhogen verloop

21 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wanneer de functieomschrijvingen van vacatures slecht beschreven zijn kan dat ondernemers een behoorlijke hoofdpijn opleveren, stelt Hay Group in een recent rapport. De helft van de respondenten gelooft dat niet goed overdachte functieomschrijvingen valse verwachtingen scheppen voor over- of onder-gekwalificeerde banenzoekers. En dat zorgt volgens het consultancybureau bovendien tot een groter verloop onder werknemers en voor aanzienlijke kosten voor de organisatie.

Onlangs heeft Hay Group een onderzoek uitgebracht naar het negatieve effect dat onvolledige of slecht omschreven functieomschrijvingen hebben op het behoud van werknemers. Om inzicht in dit effect te krijgen interviewde het HR-bureau zo’n 250 HR-managers van bedrijven uit verschillende sectoren.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat 51% van de managers gelooft dat slecht verwoorde en onduidelijke functieomschrijvingen leiden tot valse verwachtingen van nieuw aangenomen professionals. Zij komen terecht in een positie die niet of nauwelijks bij hun vaardigheden past, met als gevolg dat zij sneller opstappen. Bovendien stelt 68% dat niet goed overdachte functieomschrijvingen resulteren in een toestroom van ongeschikte kandidaten voor de vacature. Meer dan de helft (60%) ziet dit als tijdsverspilling van de HR-afdeling en personeelsmanagers, en als mogelijke geldverspilling.

Hay Group - Poor job descriptions drive staff turnover

Als de omschrijving wel past bij de openstaande functie, is 86% van de respondenten het er over eens dat er een goede kans is dat er een geschikte kandidaat op de vacature reageert. 79% van de HR-managers geeft echter aan dat het verkrijgen van de juiste omschrijving van de juiste afdelingsmanager een tijdrovend proces is. 42% van de respondenten is van mening dat binnen zijn of haar organisatie functieomschrijvingen vaak slecht worden opgezet.

Verschillen per sector
Per sector verschilt de negatieve impact van slecht verwoorde of opgestelde vacatures. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen zowel binnen technische beroepen (ingenieurs- en juridische segment), als de retail sector. Vooral binnen het laatstgenoemde segment ziet twee derde van respondenten een verband tussen slechte omschrijvingen en niet betrokken of zelfs vertrekkende werknemers. In de ingenieursbranche wijt 60% de verschillen in kwaliteit aan onduidelijk verwoorde vacatures. De impact binnen de advocatuur lijkt echter het grootst – 83% geeft aan dat een ongeschikte nieuwe werknemer een negatief domino-effect heeft op bestaande werknemers.

Human Resources

Kosten
Door slechte functieomschrijvingen komt het vaak voor dat organisaties niet de werknemers kunnen vinden die zij nodig hebben. Een derde van de organisaties heeft een verlooppercentage van 21% per jaar, en is daardoor bijna constant op zoek naar nieuwe kandidaten. Het vertrek van onder- of overgekwalificeerde medewerkers kost een middelgrote onderneming (100 tot 249 werknemers) al gauw meer dan €190.000 per jaar.

Adam Burden, Consultant bij Hay Group, zegt in een reactie op de resultaten: “Het gebrek aan duidelijkheid werkt demotiverend voor mensen, en heeft een negatief effect op hun betrokkenheid en loyaliteit aan de organisatie. Dit negatieve effect slaat door op de teams waarmee zij werken, aangezien een team een grotere kans heeft om goed te presteren als ieder lid goed voor ogen heeft wat zijn of haar rol is. Als je fouten maakt in functieomschrijvingen loop je het risico de verkeerde mensen aan te nemen. Een goed passende functieomschrijving verhoogt daarentegen de kans op het aantrekken van de beste kandidaten, die weten wat ze moeten verwachten en hoe zij het beste kunnen bijdragen.”