De 50 belangrijkste ingenieursbureaus van Nederland

09 juli 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De grootste ingenieursbureaus van Nederland hebben een gemengd jaar achter de rug. De totale omzet van de vijftig belangrijkste spelers in de branche is met 1% gestegen, terwijl ook het aantal arbeidsplaatsen gering toenam. De vijf marktleiders – Arcadis, Fugro, Grontmij, Royal HaskoningDHV en Antea Group – hebben samen meer dan driekwart van de top van de markt in handen.

Ieder jaar doet Technisch Weekblad onderzoek naar de financiële prestaties van ingenieursbureaus actief in ons land. Aan de hand van een enquête stelt het tijdschrift een lijst op van de 50 grootste ingenieursbureaus actief in Nederland, gemeten op basis van omzetgrootte en het aantal medewerkers*.

Bij de top 50 ingenieursbureaus werken anno 2015 zo’n 68.000 werknemers, 535 meer dan het voorgaande jaar**. 78% van de arbeidsplaatsen wordt verzorgd door de top 5 spelers.

Omvang van ingenieursmarkt in Nederland

Ingenieursbranche

Een van de belangrijke conclusies van de Top 50 is dat er nog steeds geen echt herstel optreedt in de branche. Voor het zesde achtereenvolgende jaar stagneerde de omzet van de vijftig grootste bureaus. De gemiddelde omzetgroei per bureau bedroeg over 2014 0%. “Ondanks de verbeterde economische omstandigheden, lijkt de weg naar boven dus nog niet echt ingezet voor de Nederlandse ingenieursbureaus”, aldus de onderzoekers. De gecombineerde omzet van de top 50 steeg afgelopen jaar wel – met €112 miljoen (1%) naar bijna €8,5 miljard, waarvan 82% gegenereerd wordt door de vijf grootste ingenieursbureaus.

Top 10 Ingenieursbureaus in Nederland

Directeur Paul Oortwijn van branche-organisatie NLingenieurs kan het beeld van een terughoudende groei bevestigen. “In het eerste kwartaal van dit jaar zien we onder onze leden al wel een verbetering en een klein beetje groei. De meeste bedrijven verwachten gelijk te blijven maar ongeveer een kwart verwacht een stijging van de omzet. Het is ook wel logisch dat het even duurt voordat we het herstel echt in de cijfers zien doorbreken. Veel werk is immers nog aangegaan in slechtere marktomstandigheden en dus voor lagere prijzen. Voordat het herstel zichtbaar wordt, duurt dat dus wel een half jaartje.”

Arcadis haalt Fugro in

Voor het eerst in elf jaar tijd mag Arcadis zich het grootse ingenieursbureau van ons land noemen. Gert Kroon, algemeen directeur van Arcadis, vindt het behalen van de eerste plaats in de Top 50 minder belangrijk, dan blije klanten: “Het is natuurlijk mooi om het grootste ingenieursbureau van Nederland te zijn. Maar wij vinden het vooral belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Dat staat voor ons op de eerste plaats.” 

De omzet van Arcadis steeg over 2014 met ongeveer 5% tegenover een stijging van 2% bij Fugro. Het bureau uit Leidschendam boekte ondanks de omzetstijging een verlies van meer dan een half miljard, volgens de onderzoekers veroorzaakt door de drastische daling van de olieprijs. Daarmee is Fugro een van de drie ingenieursbedrijven met een negatief resultaat over 2014. Op de derde plek staat Grontmij met inkomsten van €659 miljoen, gevolgd door Royal HaskoningDHV met €4 miljoen minder.

De top 5 wordt gesloten door Antea Group (voormalig Oranjewoud) – goed voor een omzet van €422 miljoen. De rest van de top 10 bestaat uit Tebodin, Iv-Groep, Movares, Witteveen+Bos en Tauw Group.

Top 11 - 30 Ingenieursbureaus in Nederland

De veranderingen in de lijst zijn beperkt. Een aantal bedrijven zijn een enkele plek opgeschoven, maar grote sprongen zijn niet te zien. De snelste stijger is Aveco de Bondt uit Rijssen die drie plaatsen wint ten opzichte van vorige editie – van 19 naar 16. Het bedrijf boekte een omzetstijging van 43%, mede door de overname van technisch wegenbouwadviesbureau Surface Cracks.

Vooruitzicht

Voor de komende periode wordt verwacht dat het herstel in de markt zich verder doorzet. “Hoe dan ook, is het herstel nog steeds fragiel. Op termijn vinden we de weg naar boven wel weer. Maar de tijden van vóór de crisis van 2008 komen voorlopig niet meer terug”, aldus Oortwijn.

De eventuele verhoging van het BTW-tarief in de bouwsector wordt gezien als een van de factoren die roet in het eten zou kunnen gooien. “Hoewel lang niet al onze leden in de bouwsector zitten, zijn er toch veel gedeeltelijk afhankelijk van. Ik verwacht daarom in de tweede helft van 2015 nog wel een terugslag(je) in de omzet.”

Top 31 - 50 Ingenieursbureaus in Nederland

Gerelateerd nieuws: De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus.

* De onderzoekers geven hierbij aan dat ze geen sluitende definitie hebben over wat een precies een ingenieursbureau is. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die wat meer richting detachering gaan, zoals Clafis Ingenieus uit Heerenveen, of bedrijven die zowel ingenieurs- en ontwerpadvies geven als ook uitvoerend zijn, de zogenaamde engineering contractors (bijvoorbeeld Technip Benelux uit Zoetermeer).

** Van de bedrijven die dit jaar in de top 50 staan zijn van zes bedrijven over 2013 geen werknemer-aantallen bekend bij TW. Als deze bedrijven buiten beschouwing worden gelaten voor de verandering in werkgelegenheid, dan is deze teruggelopen met 402 FTE. Als de top 50 van 2014 wordt genomen als beginpunt is het aantal arbeidsplaatsen met 630 FTE teruggelopen.