Quint ondersteunt RDW bij transitie naar agile werken

07 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op eisen en wensen van klanten en veranderende omstandigheden, is de RDW begonnen met het invoeren van een zogenoemde ‘agile werkwijze’ bij zijn IT-organisatie. Voor de Dienst Wegverkeer betekent dit dat ongeveer 300 medewerkers permanent anders moeten gaan denken én werken: kortcyclischer, flexibeler en doelgerichter. De transitie naar agile werken wordt ondersteund door experts van Quint Wellington Redwood en zal naar verwachting eind 2016 volledig zijn doorgevoerd.

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Samen met diverse partners in de mobiliteitsketen is de RDW verantwoordelijk voor onder meer toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte.

Net als veel publieke dienstverleners voelt ook de RDW de noodzaak om zijn dienstverlening door middel van digitalisering te verbeteren en de time-to-market van nieuwe producten te verlagen. Bij die ambitie past niet langer de klassieke lineaire manier van softwareontwikkeling. “Er moet snel en flexibel kunnen worden ingespeeld op veranderingen die zich tijdens het ontwikkelingsproces voltrekken”, aldus Gerard Doll, Directeur ICT bij de RDW. Tegen deze achtergrond heeft de Dienst besloten om de traditionele watervalmethode te verruilen voor de zogenaamde ‘agile’ aanpak. Met een ‘agile’ aanpak worden door multidisciplinaire teams – waarvan ook klanten deel uitmaken - telkens kleine delen functionaliteit opgeleverd en getest.

Quint ondersteunt RDW bij transitie naar agile werken

“De agile werkwijze intensiveert de samenwerking tussen de business, businessvertegenwoordigers (product owners) en scrum-teams, waardoor op basis van prioriteiten meerwaarde voor de klant wordt gerealiseerd. Deze co-creatie is eveneens een opmaat naar een verbeterde samenwerking tussen de teams, beheer & onderhoud en exploitatie – oftewel DevOps. Dat leidt tot feedback en input voor de volgende iteratie. Met die werkwijze kan de RDW zijn ambitie waarmaken”, zegt Doll.

Aanbesteding
Voor het begeleiden van het leertraject schreef de RDW een nationale aanbesteding uit, waaruit Quint Wellington Redwood is geselecteerd als meest geschikte partner. Als belangrijkste redenen voor de keuze voor het Amstelveense adviesbureau geeft de RDW drie thema’s aan: Quint is in staat om de benodigde kennis en ervaring te verrijken met deskundigheid op het gebied van verandermanagement, het bureau zet sterk in op borging van kennis binnen de organisatie en Quint committeert zich aan het eindresultaat.

Hans Smorenburg, Principal Agile Consultant bij Quint: “Agility in een organisatie heeft als doel klantwaarde te maximaliseren. Daarbij maakt een allesomvattende aanpak (top-down én bottom-up) gericht op de gehele keten het verschil. Er kan alleen succes worden geboekt als de professional centraal staat en principes boven frameworks worden gesteld. Het devies is: think big, start smart!”

De RDW en Quint zijn in mei gestart om met alle betrokkenen in de organisatie de agile transitie in gang te zetten. Ongeveer 300 medewerkers zullen de komende periode direct te maken krijgen met het agile fenomeen, naar verwachting wordt het programma eind 2016 volledig afgerond.