Squarewise begeleidt Natural Captains van Platform BEE

24 juni 2015 Consultancy.nl

Squarewise geeft samen met Bikker & Company vorm aan het koploperstraject Natural Captains van Platform BEE. De Natural Captains – o.a. Desso, Heijmans en DSM – lopen voorop als het gaat om het bewust en slim gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen en worden door de bureaus begeleid bij het prioriteren van ambities en de uitvoering van versnellingstrajecten.

In een snel veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om bij nieuwe economische ontwikkelingen ook te letten op het bewust en slim gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen. “In de lineaire economie winnen we grondstoffen, produceren we er iets mee, consumeren we en gooien we de rest weg. Dit is onhoudbaar”, stelt het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE). Er is een transitie nodig waarbij ondernemingen hun producten en processen herdefiniëren zodat ze bijdragen aan het duurzaam gebruik en herstel van het natuurlijk kapitaal. Het vraagt van bedrijven dat ze nauwer gaan samenwerken met natuurorganisaties, kennisinstellingen en overheden om samen tot een duurzamere maatschappij te komen.

Bikker Company en Squarewise

Platform BEE
Het Platform BEE zet zich in voor deze transitie en spoort ondernemingen aan om duurzaam succesvol te worden. Het platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het platform werkt vanuit de gedachte dat het “behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen een voorwaarde zijn voor een sterke economie en gezonde leefomgeving”.

Natural Captains
Om een actievere rol te spelen in de ondersteuning van bedrijven om beter om te gaan met het natuurlijk kapitaal is het Platform BEE in 2014 een koploperstraject gestart. Onder de naam ‘Natural Captains’ hebben reeds 15 bedrijven zich bij het traject aangesloten als voorlopers in biodiversiteit. Deze ondernemingen – onder wie CRH, DSM, Heijmans en Desso – tonen zich bereid hun bedrijfsvoering aan te passen of te komen met technologische innovaties die positieve impact hebben op het natuurlijk kapitaal. “Wij vormen de voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven die het denken en werken met natuurlijk kapitaal concreet vertalen in zichtbare acties. Acties die onze natuurlijke hulpbronnen ten goede komen én acties die we kunnen verantwoorden in onze bedrijfsbalans”, aldus Platform BEE namens de Natural Captains, waarvan er naar verwachting eind 2016 meer dan 40 zullen zijn.

Platform biodiversiteit - ecosystemen en economie

Om de Natural Captains in deze missie te ondersteunen heeft Platform BEE het Rotterdamse Bikker & Company en Squarewise, een adviesbureau uit Amsterdam, de opdracht gegeven om het koploperstraject verder vorm te geven. De twee bureaus begeleiden de ondernemingen bij het stellen van prioriteiten in hun duurzaamheidsambities, het doorvoeren van versnellingstrajecten en stimuleren hen om onderling kennis en ervaring te delen. Zo wordt er iedere 100 dagen een bijeenkomst georganiseerd voor de Captains om de voortgang te bespreken en samen te brainstormen over het aanpakken van knelpunten. In de informele Natcap Cafés worden tussendoor essentiële thema’s zoals duurzaam inkopen besproken.

Tot slot wordt er om de onderlinge samenwerking verder te versterken een digitale omgeving ontwikkeld voor de deelnemers aan het initiatief. De virtuele omgeving zal ook nodig blijken als de groep deelnemers steeds groter wordt in de komende maanden, en zal een zeer belangrijke rol spelen in de efficiënte facilitering van de groeiende groep Natural Captains.

Nieuws