Uitstekend jaar voor duurzaamheidsbureau CE Delft

11 juni 2015 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Duurzaamheidsspecialist CE Delft heeft een uitstekend jaar achter de rug. Gestuwd door een groeiend aantal opdrachten steeg de omzet met 32% naar €3,3 miljoen, waarmee het onderzoeks- en adviesbureau weer in de buurt komt van de omzetcijfers van voor de crisis. Ook de winstgevendheid van het bureau is toegenomen.

CE Delft werd opgericht in 1978 en is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Het team van CE Delft bestaat uit gespecialiseerde ingenieurs, economen en milieukundigen en heeft veel expertise op het snijvlak van energie, transport en grondstoffen.

Tussen 2008 en 2009 steeg de omzet van CE Delft van €3,4 miljoen naar €3,6 miljoen. Door de wereldwijde financiële crisis in de jaren daarop, zag het bureau uit Delft tussen 2009 en 2012 zijn omzet dalen naar €2,9 miljoen. Dit kwam onder meer door de teruglopende vraag vanuit de overheid naar externe professionals en adviseurs. Ter vergelijking, in 2011 maakten de opdrachten voor CE Delft vanuit de overheid nog maar 20% uit van de binnengekomen opdrachten, waar dat in 2010 nog 33% was en in 2009 zelfs 37%. Na jaren van consolidatie en wederopbouw heeft CE Delft de weg omhoog weer teruggevonden. In 2014 wist het bureau zo’n 134 projecten binnen te halen en behaalde daarmee een omzet van afgerond €3,3 miljoen. Ongeacht de vijf minder uitgevoerde projecten dan het jaar ervoor werd €800.000 meer omzet gedraaid, mede door enkele grotere opdrachten. Dit resulteerde daarnaast in een toegenomen winstgevendheid. 

Omzetontwikkeling CE Delft

Personeelsbestand groeit

In 2009 werkten er 46 professionals voor CE Delft, omgerekend goed voor 35 FTE. Tussen 2009 en 2013 daalde het personeelsbestand in lijn met de omzetontwikkeling tot 38 professionals in 2013, waarvan 32 FTE. Het afgelopen jaar nam het aantal werknemers met 3 toe naar 41 werknemers, waarvan 34 FTE (1 FTE minder dan vijf jaar geleden).

Personeelsbestand CE Delft

Klantfocus verschuift

Een analyse van de opdrachtenportefeuille van het onderzoeks- en adviesbureau laat zien dat CE Delft de laatste jaren zijn klantfocus heeft verlegd van opdrachten voor de overheid naar projecten binnen de private sector. Die maatregel werpt nu z’n vruchten af, aldus het bureau. “Vooral marktpartijen in de energiesector hebben de omzet vanuit het bedrijfsleven de afgelopen jaren flink verhoogd. De totale werkzaamheden van de buitenlandse overheden bleef gelijk maar er vond wel een belangrijke verschuiving richting de Europese Commissie plaats”, schrijft CE Delft in zijn jaarrapport.

Kijkend naar de opdrachtenportefeuille van vorig jaar en die van vijf jaar terug valt verder op te maken dat het aandeel van het bedrijfsleven tussen 2009 - 2014 is toegenomen zowel in volume als aantal, van 24% naar 27%. Het aandeel van de Rijksoverheid ligt maar liefst 15% lager (gedaald van 37% naar 22%). Bij werkzaamheden voor de Europese Commissie is een verdubbeling te zien (van 7% naar 14%). Hetzelfde geldt voor werkzaamheden voor andere onderzoeksinstellingen (stijging van 6% naar 12%). Het aandeel van NGO’s stijgt licht (van 9% naar 11%). En bij de opdrachten voor gemeenten en provincies – in lijn met de trend van afnemende opdrachten vanuit de Rijksoverheid – is er sprake van dalingen van respectievelijk 1% (van 4% naar 3%) en 2% (van 7% naar 5%) ten opzichte van 2009.

Verduurzaming bedrijfsvoering

Naast ontwikkelingen van de omzet, het personeelsbestand en de opdrachtenportefeuille, heeft CE Delft ook in zijn bedrijfsvoering niet stilgezeten. Het bureau houdt zich voor zijn klanten bezig met milieu- en verduurzamingsvraagstukken, maar heeft de afgelopen tijd ook kritisch gekeken naar zichzelf. Onder het motto ‘practice what you preach’ heeft CE Delft ook zijn eigen bedrijfsvoering aan een verduurzamingsslag onderworpen.

Opdrachtenportefeuille CE Delft

Zo heeft het bureau om te beginnen zijn eigen gasverbruik de afgelopen jaren flink teruggedrongen. “CE Delft is sinds 1981 gevestigd in een monumentaal pand in de historische Delftse binnenstad. Het pand is in de loop der jaren gemoderniseerd en geïsoleerd en in 2009 voorzien van een moderne HR-ketel. In 2013 werd het gehele leidingenstelsel van de verwarming vervangen door nieuwe leidingen doordat het systeem niet altijd naar wens functioneerde. Over heel 2014 werd zichtbaar dat niet alleen het comfort is verhoogd, maar dat er ook 40% minder gas per jaar nodig is dankzij de modernisering van het leidingensysteem. Na de eerdere isolatie van het pand en het aanschaffen van een HR-ketel in 2009 is daarmee voorlopig de laatste besparingsmaatregel in het gebouw genomen”, legt CE Delft uit in zijn jaarrapport.

Ook heeft CE Delft zijn stroomverbruik verminderd en het papiergebruik geminimaliseerd. “Het elektriciteitsverbruik is de afgelopen jaren geminimaliseerd door zuinige armaturen en stand-by-stroom wordt zoveel mogelijk teruggedrongen door het gebruik van aan/uitschakelbare stopcontacten bij alle computers. De stroom die wordt ingekocht is bovendien 100% groene stroom (wind/waterkracht)”. Daarnaast wordt bij het bureau plastic apart verzameld en apart afgevoerd. Tenslotte is zelfs de wekelijkse lunch voor zijn werknemers aangepast naar een zoveel mogelijk biologische en vegetarische hap.