Vraag naar outsourcing diensten in Nederland stijgt

27 mei 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Outsourcing in Nederland gaat de komende jaren groeien. De helft van de bedrijven wil in de nabije toekomst meer diensten uitbesteden, terwijl slechts 6% verwacht minder te gaan outsourcen. De belangrijkste redenen zijn meer focus op de kernactiviteiten, kostenbesparingen en het verbeteren van de servicekwaliteit, blijkt uit een nieuw onderzoek van Quint en Whitelane Research.

Jaarlijks onderzoeken Quint Wellington Redwood (Quint) en Whitelane Research – binnen enkele Europese landen, waaronder Nederland, Italië en Spanje – de actuele situatie binnen de outsourcingmarkt. De onlangs uitgebrachte 2015 editie van het onderzoek in Nederland is gebaseerd op de input van meer dan 200 respondenten van grote Nederlandse organisaties, verspreid over alle industriesectoren. Gezamenlijk waren deze bedrijven goed voor een jaarlijkse contractwaarde van in totaal meer dan €4 miljard.   

Geplande outsourcing
Het onderzoek toont aan dat dit jaar ongeveer de helft van de Nederlandse IT-afdelingen meer wil gaan ‘outsourcen’; in totaal betreft het zo’n 49% van de organisaties, ten opzichte van zo’n 43% een jaar geleden. Zo’n 6% wil juist minder gaan uitbesteden in 2015 – in 2014 was dit nog 8%. De resultaten laten ook zien dat de groep bedrijven die geen verandering in hun outsourcingactiviteiten verwachten, relatief gelijk is gebleven – van 35% in 2014 naar 36% in 2015. Tenslotte nam het aantal bedrijven dat nog onzeker is over het al dan niet outsourcen van IT-diensten af – van 9% in 2014 naar 5% in 2015. 

Outsourcing plannen voor de komende jaren

Alex van den Bergh, Global Sourcing Advisory Lead bij Quint, merkt op: “Er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat outsourcing op zijn retour is. Dit gerucht is incorrect gebleken: hoewel er wat ‘insourcing’ plaatsvindt, geeft het merendeel van de organisaties aan meer te willen gaan outsourcen. De groeisnelheid neemt zelfs toe: 43% vorig jaar, 49% dit jaar.”

Redenen
60% van de respondenten noemt ‘focus op kernactiviteiten’ als belangrijkste reden om de outsourcingactiviteiten op te schroeven. Op de tweede en derde plek volgen ‘kostenbesparingen’ en ‘verbetering van de servicekwaliteit’. Vorig jaar was het besparen op kosten nog de belangrijkste reden om voor uitbesteden te kiezen, maar de resultaten van deze editie tonen aan dat – hoewel kostenmanagement belangrijk blijft – strategische redenen zoals focus en kwaliteit even belangrijk zijn geworden. “Dit wijst erop dat de Nederlandse markt voor outsourcing diensten meer volwassen wordt”, stelt Van den Bergh. “De meeste organisaties zien in dat een groot deel van hun IT niet tot de kernactiviteiten behoort en met hogere kwaliteit kan worden uitbesteed. De kosten zijn belangrijk, maar niet langer de enige sturende factor.” 

Redenen om meer te outsourcen

Belangrijkste trends
Ook de belangrijkste trends in het outsourcinglandschap werden door de onderzoekers onder de loep genomen. Een van de trends is dat nearshore en offshore outsourcing in bijna alle IT categorieën blijven toenemen. De grootste toenames worden gezien in het ‘applicatieontwikkeling / onderhoud / test’ segment (33% verwacht een toename in de near- en offshore diensten) en het ‘eindgebruiker dienstverlening’ segment (21% verwacht een toename). Outsourcing binnen het ‘netwerk & telecommunicatie’ segment blijft relatief gelijk – 7% geeft aan dit jaar meer te zullen uitbesteden dan vorig jaar, terwijl tenslotte 7% juist wil minderen. 

Belangrijkste trends in nearshoring en offshoring

Van den Bergh over de verklaring voor het toegenomen vertrouwen in outsourcing: “Ik heb maar een verklaring: het is duidelijk steeds moeilijker aan het worden om intern beheerde IT processen op een kostenefficiënte manier uit te voeren. Daarnaast zijn er geheel nieuwe probleemgebieden waar organisaties mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de cloud, BYOD en Internet of Things. Voor deze vraagstukken zijn organisaties op zoek naar kennis die schaars is. Verder biedt outsourcing meer flexibiliteit in de IT-activiteiten van een bedrijf, evenals de mogelijkheid om snel en tijdelijk de schaal te vergroten of te verkleinen of om minder kosten te maken.”

Groei in XaaS
Een andere trend die in het rapport wordt toegelicht is het toenemende gebruik van XaaS* in Nederland, dat is gestegen van 84% in 2014 naar 95% van de organisaties in 2015. Zowel het gebruik van Software as a Service (Saas) als van Infrastructure as a Service (IaaS) is met 15% toegenomen – respectievelijk van 74% naar 89%, en van 39% naar 54%. Het gebruik van Platform as a Service (PaaS) is toegenomen met 13% naar een totaal van 41% in 2015.

XaaS gebruik onder organisaties groeit naar 95 procent

Ook publieke cloud-diensten zijn meer in trek gekomen bij de Nederlandse organisaties. 47% van de respondenten maakt gebruik van publieke cloudoplossingen, terwijl nog eens 13% van dergelijke dienstverlening gebruik wil gaan maken. Zo’n 34% is op dit moment niet geïnteresseerd in clouddiensten en 6% is er nog niet over uit of zij hiervan gebruik willen maken. Het tevredenheidsniveau van organisaties die reeds gebruik maken van de openbare clouddiensten is echter zeer hoog – 70% is tevreden en 4% zelfs zeer tevreden. Slechts 5% is ontevreden met de diensten, waarvan een kleine 2% zeer ontevreden. 

Gebruik publieke clouddiensten en tevredenheidsniveaus

“De tevredenheid rondom openbare cloudaanbieders is hoog. Organisaties lijken te accepteren dat zij zich moeten aanpassen aan de systemen van de leveranciers in plaats van andersom”, besluit Van den Bergh.

* Een collectieve benaming voor diverse ‘X as a Service’ diensten zoals SaaS, PaaS, enz.