Inkoop werkt vaker samen met 3D printing leveranciers

07 mei 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Supply Value heeft onderzoek uitgevoerd naar het inkopen van additive manufacturing (3D printing) onder vijftig inkopers. Inkopers kregen stellingen over de transitie van traditioneel produceren naar 3D printing. Hierbij sprong vooral de toename in samenwerking met 3D printing leveranciers het meest in het oog. Steeds meer bedrijven zien de toepassingen van 3D printing. Het gebruik groeit van experimenteren en prototyping naar het gebruik in productie voor (machine) onderdelen en eindproducten in kleine series.

Inkoop en 3D printing
3D printing zou volgens sommigen het einde kunnen betekenen voor het vak van inkoper zoals we dat nu kennen. Doordat het met 3D printing goedkoper wordt om meer zelf te maken, zou het aantal marktonderzoeken afnemen, de contracten minder complex worden en leveranciersmanagement overbodig zijn. Zijn inkopers dan niet meer nodig? Dit onderzoek wijst uit dat dit niet het geval is. Maar een fractie van de inkoopafdelingen geeft aan kleiner zijn te zijn geworden (14%) bij het beantwoorden van de vraag: “Door 3D printing is de inkoop afdeling; kleiner, ongewijzigd of groter geworden?”. Bij de rest van de bedrijven (86%) is het aantal inkopers ongewijzigd*. Het grootste deel van de inkopers (81,4%) zegt dat de complexiteit van de contracten ook ongewijzigd is.

Supply Value - 3D printing

Wat betreft make-or-buy situaties; 37% van de inkopers geeft aan dat er meer producten zelf geproduceerd worden nu 3D printing gebruikt wordt. Ongeveer 11% geeft aan dat het minder is geworden. Dit kan echter ook geïnterpreteerd worden als ingekochte 3D printing onderdelen of producten. De helft geeft aan dat het niet veranderd is ten opzichte van voorheen.

De relatie met 3D printing leveranciers ten opzichte van een traditionele leverancier is wel veranderd. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de leverancier. Dit komt voor een groot deel doordat 3D printing leveranciers de expert zijn en ze hun kennis afschermen. Vooral in het omzetten van het 3D CAD model naar CAM en in de machine parameters waarmee de 3D printers worden aangestuurd zit veel bedrijfsgevoelige informatie en kennis. Inkopers geven aan dat het productontwerp steeds vaker bij de leverancier ligt.

Gebruik van kennis leverancier

Op deze manier wordt de kennis van de leverancier gebruikt, maar – zo geeft een kwart van de inkopers aan – word je wel meer afhankelijk van de leverancier. Daarentegen geeft ook een kwart aan minder afhankelijk te worden van leveranciers. In potentie zou je door 3D printing minder afhankelijk kunnen worden, doordat je een generieke grondstof koopt waarmee je een groot aantal producten kunt produceren. Voorheen moest je daarvoor naar verschillende specifieke leveranciers. Wel wordt dan de levering van de generieke grondstof erg kritisch.

Een van de meest in het oog springende resultaten is de samenwerking met 3D printing leveranciers. Bijna de helft van de inkopers geeft aan dat deze veel hechter is dan met de traditionele leveranciers. Hiervoor zijn enkele verklaringen: het is een vrij nieuwe productiemethode, het gebruik van kennis van leverancier, wisselwerking tussen 3D printing en nabewerking en/of een deel ontwerp ligt bij leverancier. De mate van leveranciers management is echter nauwelijks veranderd, 72% geeft dat dit beleid ongewijzigd is. Dit wil zeggen dat er ondanks het nauwere contact niet anders met de leveranciers omgegaan wordt.

Mate van samenwerking met 3D printing leverancier versus traditionele leverancier

Naar de mate van afhankelijkheid is verder doorgevraagd, zowel naar die van de machinefabrikant als grondstof leverancier. De 3D printing markt is klein. Volgens de ondervraagde inkopers zijn er maar enkele leveranciers (minimale verschillen tussen verschillende grondstoftypen). Twintig procent geeft aan dat er maar een of twee leveranciers geschikt zijn. Vijftig procent geeft aan dat er keuze is tussen vijf leveranciers, de rest geeft aan dat er keuze is uit 10 machinefabrikanten.

Afhankelijk van 3D printing leverancier?

Naast de kleine markt is het type grondstof niet geheel vrij te kiezen. Bij 16,3% van de deelnemende inkopers is de grondstof leverancier bepaald door de machinefabrikant. 28% geeft aan dat er tussen de twee en tien leveranciers voor grondstoffen zoals filament, metaal- en plasticpoeder is. Maar zeven procent geeft aan dat er meer dan tien leveranciers zijn. Dus ook deze markt is klein. Toch blijven gebruikers van 3D printing de markt op gaan. Een kwart van de inkopers doet zelfs meer marktonderzoeken.

Bij de marktonderzoeken is ook een verschil in specificeren te merken. Voor de helft van de inkopers is er weinig verschil met het specificeren bij traditionele productie methoden. Er is sprake van meer functioneel specificeren zoals te zien is in onderstaande grafiek. Bij functioneel specificeren geeft de opdrachtgever aan welke prestaties of wat het gebruiksdoel van het onderdeel is, niet op welke manier het onderdeel vervaardigt dient te worden. Op deze manier wordt de innovativiteit van de 3D printing leverancier gebruikt.

Marktonderzoeken

Technisch specificeren neemt echter ook toe. Bij technisch specificeren geeft de opdrachtgever tot in detail aan waaraan een product of onderdeel moet voldoen, te denken aan afmetingen, prestaties, eigenschappen, etc. Bij 3D printing zijn vooral de afmetingen en prestaties van het materiaal belangrijk. Om volledig gebruik te maken van de kennis van de 3D printing leverancier kan gebruik gemaakt worden van Best Value Procurement (BVP). BVP is een inkoopfilosofie waarbij in de inkoop- en uitvoeringsfase de leverancier als expert wordt gepositioneerd. Hierbij wordt functioneel gespecificeerd en kan de leverancier zelf bepalen op welke manier deze specificaties worden ingevuld. De expertise van de leverancier kan dan volledig worden benut.

Technisch specificeren en functioneel specificeren

Een artikel van Geert van der Vleuten, werkzaam bij adviesbureau Supply Value.

* De kans is ook aanwezig dat de afdeling om economische redenen is verkleind. Er is wel direct naar het effect van 3D printing op de grootte van de inkoopafdeling gevraagd.