RadarAdvies geeft training Omgaan met Jihadisme

08 mei 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

RadarAdvies organiseert dit jaar twee keer een training rondom radicalisering en jihadisme. De trainingen van het adviesbureau, getiteld ‘Omgaan met Jihadisme’, helpen professionals die in hun werkzaamheden (mogelijk) te maken krijgen met radicalisering en jihadisme. In de training leren deelnemers onder meer hoe ze signalen van radicalisering kunnen herkennen, en krijgen ze handvatten aangereikt om de opgedane kennis in de praktijk in te zetten.

Jihadisme
Het uitroepen van de zogenaamde Islamitische Staat en de aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben een grote impact gehad op de Nederlandse samenleving. Wat voor de een een reden vormt om zich aan te sluiten of te sympathiseren met extremistische jihadistische groepen, vormt voor de ander een bron van zorg. Het maatschappelijk debat zwelt aan. Vaak hebben mensen hun oordeel al snel klaar. Dat er veel gezegd wordt, betekent nog niet dat alles duidelijk is. Al helemaal niet voor de professional (welzijnswerker, hulpverlener, docent, agent of ambtenaar). Zij kampen met vragen als: ‘Hoe met jihadisme om te gaan?’ ‘Hoe wordt voorkomen dat mensen radicaliseren?’ En ‘wat te doen als mensen mogelijk radicaliseren?’

Radar Advies geeft training Omgaan met Jihadisme

Radar Advies training
In dat kader organiseert RadarAdvies* op 23 juni en 1 september de training ‘Omgaan met Jihadisme’. Met de training probeert het adviesbureau antwoord te geven op de bovenstaande vragen en probeert het met name professionals te helpen, die in hun beroep mogelijk te maken krijgen met radicalisering en jihadisme. Zo bestaat de doelgroep bijvoorbeeld uit: welzijnswerkers, hulpverleners in (jeugd)zorg/ GGZ, docenten en ondersteunend personeel onderwijs, politieagenten, medewerkers OOV of Welzijn en Zorg gemeenten.

Naast achtergrondinformatie over het jihadisme en radicalisering wordt ingegaan op hoe signalen van radicalisering te herkennen zijn en hoe hiermee om te gaan. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen. Een belangrijk doel van de training is om te kijken hoe die kennis uiteindelijk in de praktijk kan worden ingezet.

* Met 50+ adviseurs behoort RadarAdvies, onderdeel van RadarGroep, tot de grotere adviesbureaus gespecialiseerd in de overheidsmarkt. RadarAdvies heeft sinds 2008 radicalisering in het vizier. Radar houdt zich in opdracht van de Europese Commissie sinds 2011 bezig met het opbouwen en onderhouden van een Europees netwerk, the Radicalisation Awareness Network (RAN). Ook in Nederland is Radar actief in projecten, trainingen en onderzoeken rondom radicalisering.