Supply Value onderzoekt succesvolle partnerships

30 april 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam doet consultancybureau Supply Value onderzoek naar de kritische succesfactoren voor het managen van strategische projecten door middel van partnerships. De uitkomsten van het onderzoek bieden inkoopmanagers ondersteuning bij het bepalen van welke relationele factoren van belang zijn bij het managen van projecten, in de bouw of de ICT industrie, en reikt praktische handvaten aan. 

Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker voor organisaties. Door het aangaan van bijvoorbeeld partnerships, allianties en samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven onder meer de efficiency verbeteren, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen of samen met partners vanuit een co-creatie aanpak effectiever werken aan innovatie. “Vanuit de praktijk zien we dat bedrijven in toenemende mate collaboratief samenwerken om de complexiteit van strategische projecten en hun bedrijfsomgeving en de daarbij behorende risico´s beter te kunnen managen”, aldus de onderzoekers.

Supply Value onderzoekt succesvolle partnerships

Ondanks de stijgende aandacht voor en ervaring met samenwerkingsverbanden behalen veel partnerships nog niet de beoogde doelstellingen, mede doordat het in de regel om complexe trajecten gaat. Om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste succesfactoren hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en Supply Value besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk onderzoek te doen naar het fenomeen, waarbij het perspectief van de koper centraal staat. Daarnaast hebben de partners zich ten doel gesteld om te achterhalen welke relationele factoren cruciaal zijn voor het succesvol managen van een strategisch project. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van vakmanschap, in hoeverre er goed geluisterd wordt en beide partijen eerlijk zijn, en de mate waarop gemaakte afspraken daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Om het onderzoek tot een succes te maken zijn de onderzoekers op zoek naar respondenten. Professionals die recent betrokken zijn geweest bij het inkopen en/of managen van strategische projecten behoren tot de doelgroep en kunnen meedoen via een enquête op deze site. Deelnemers ontvangen na afronding van het onderzoek het onderzoeksrapport.

De resultaten van het onderzoek worden later dit jaar door Consultancy.nl uitgelicht.