First Consulting helpt netbeheerder bij inzicht in gasnet

17 april 2015 Consultancy.nl

Netbeheerders (zoals Stedin, Enexis en Liander) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het energienetwerk. Zo doen zij preventief onderhoud en verhelpen ze storingen om de levering van gas en elektriciteit aan haar klanten te waarborgen. Een belangrijke vorm van onderhoud is het preventief vervangen van gasleidingen voordat er lekkages ontstaan. First Consulting heeft een netbeheerder geholpen om het risico en kwaliteit van gasleidingen eerder in beeld te hebben, zodat gasleidingen op tijd vervangen kunnen worden.

Achtergrond
Het Nederlandse Gasnet is aangelegd vanaf de jaren ‘60. Gedurende de afgelopen decennia is er met verschillende materiaalsoorten en technieken gewerkt. Het staat niet vast hoe lang verschillende materiaalsoorten en technieken meegaan en wanneer ze dus aan vervanging toe zijn. Daarnaast, zijn er variabelen zoals grondwater en zakkende grond die invloed hebben op de kwaliteit van gasleidingen. Voor de netbeheerder is dit reden om onderzoek te doen naar de risico’s en de kwaliteit van gasleidingen.

First Consulting helpt netbeheerder bij inzicht in gasnet

Een betrouwbare manier om dit onderzoek goed te doen is door metingen te doen op gasleidingen in de grond. Binnen de netbeheerder zijn de organisatie onderdelen Asset management en Uitvoering belangrijke schakels in dit proces. Asset management bepaalt wat er moet gebeuren en stelt hiervoor beleid op en Uitvoering voert het beleid uit en bepaalt hoe de metingen gedaan kunnen worden.

Samenwerking tussen Beleid en Uitvoering
First consulting heeft de samenwerking tussen beleid en uitvoering gefaciliteerd door middel van verschillende workshops te komen tot een voor alle partijen werkbaar proces. In het proces is o.a. bepaald welke steekproefgrootte nodig is om een representatief beeld te krijgen, hoe de metingen gedaan moeten worden en efficiënt gewerkt kan worden maar ook hoe de gegevens geregistreerd moeten worden. Vervolgens zijn de processtappen geïmplementeerd binnen de verschillende organisatieonderdelen.

Workflow tool en GEO applicatie
Het proces dat is vastgesteld in de workshops is door First Consulting vertaald naar een applicatie waar de verschillende partijen hun eigen taak makkelijk kunnen uitvoeren en waarin de informatie verzameld kan worden. Zo kan er met de applicatie een steekproef worden bepaald en kunnen de juiste adressen worden geselecteerd. Ook kan er bijgehouden worden wat de status is van een taak en kunnen de verzamelde gegevens opgeslagen en geanalyseerd worden. De verzamelde gegevens kunnen worden gepresenteerd in een GEO applicatie waardoor uiteindelijk op een landkaart eenvoudig te zien is wat de kwaliteit is van de gasleidingen in het netwerk.

First Consulting

Resultaat
Door de implementatie van het proces binnen de verschillende organisatieonderdelen kunnen de juiste metingen in het net gedaan worden zodat kwaliteit en risico’s in het net helder zijn. Door deze informatie kunnen direct risicovolle leidingen vervangen worden en is het voor de netbeheerder duidelijk welke gasleidingen de komende jaren vervangen moeten worden. Hierdoor kan de netbeheerder heel gericht investeren in de verbetering van de kwaliteit van het gasnet.

Deze case is een voorbeeld van de projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van:
Process | Technology | Change.

Nieuws