been MC presenteert onderzoek over strategie executie

14 april 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Op 16 en 17 april organiseert Thought Leader Global in Amsterdam het congres ‘Corporate Strategy Execution’. Tijdens dit tweedaagse evenement delen bestuurders en managers hun visie ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van corporate strategy, programme management, change management, transformaties en Human Resources. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door consultancybureau been MC, dat zelf ook zijn visie op strategie executie zal geven.

Belang van excellente strategie-executie
Een strategie vormt een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, randvoorwaarde voor een bedrijf om goed te kunnen (blijven) presteren. De uitvoering van strategie is echter net zo belangrijk, maar juist die uitvoering van strategische beslissingen en meerjarenplannen is voor veel organisaties veelal een zware kluif. Volgens een onderzoek van Harvard professoren Kaplan en Norton mislukken maar liefst 60% van de implementaties van strategische projecten, met als gevolg een waarde verspilling van miljoenen in bijvoorbeeld tijd, geld en middelen.

Zo’n 60% van strategie executie programma’s mislukken’

Om bestuurders te helpen met het succesvol doorvoeren van hun strategische plannen organiseert Thought Leader Global* op 16 en 17 april de 5de editie van ‘Corporate Strategy Execution’. Tijdens dit tweedaagse evenement komen deelnemers van multinationals bij elkaar om nieuwe inzichten op te doen en kennis te delen op het vlak van onder meer corporate strategy, change management, transformaties en HR. Verder worden diverse best practices ten aanzien van complexe commerciële uitdagingen behandeld en uiteraard wordt ingezoomd op effectieve strategy execution.

Been MC, een bureau met een specifieke visie op strategie executie en veel ervaring in dit vakgebied, fungeert als kennispartner van het event. Om meer te weten te komen over de bijdrage van het bureau en zijn visie stelde Consultancy.nl drie vragen aan Laurent-Jan van der Westen, associate partner bij been management consulting (been MC).

Hoe draagt been MC bij aan het evenement en met welke motivatie?
Been MC sponsort het evenement als kennis partner. Op deze manier willen we onze eigen kennis en expertise delen met de andere deelnemers van het evenement. Maar ook vergroten we op deze manier ons netwerk van professionals die strategie-executie als aandachtsveld hebben. Wij geloven sterk in het delen van kennis  om zo te komen tot groei en ontwikkeling van individuen en van organisaties.

Laurent-Jan van der Westen, Been

Wat is volgens been MC het recept voor effectieve strategie-executie?
Onze visie op strategie-executie is dat die alleen succesvol kan zijn door te veranderen met het hoofd en met hart. Dat wil zeggen dat je als organisatie een goede balans moet vinden tussen harde ('hoofd') elementen zoals structuren, governance en systemen enerzijds en zachte ('hart') elementen zoals cultuur, leiderschap, empowerment, samenwerking anderzijds. Tijdens het evenement zullen we een onderzoek lanceren dat juist het effect van die twee kanten van dezelfde medaille onderzoekt en deelnemers ook uitnodigt mede vorm te geven aan het onderzoek. Er zit dus ook een deel co-creatie omheen zodat het onderzoek aan relevantie wint voor de deelnemers.

Wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen en trends die een impact zullen hebben op strategische besluitvorming? En hoe kunnen besluitvormers hierop inspelen?
Ten eerste is dat het toenemende kennisniveau en de toenemende beschikbaarheid van informatie in alle geledingen van een organisatie. Daardoor zal besluitvorming steeds vaker 'on the spot' kunnen en moeten plaatsvinden en minder afhankelijk zijn van hiërarchische structuren en vaak langlopende besluitvormingsprocessen. Daarnaast - de tweede belangrijke ontwikkeling die we zien - is dat in de digitale wereld grenzen vervagen. Samenwerking met klanten, leveranciers en andere business partners zal er in de toekomst echt anders uit komen te zien; veel meer op basis van co-creatie en samenwerking. Het belangrijkste dat besluitvormers kunnen doen om hierop in te spelen is zich daadwerkelijk open te stellen voor de kansen die komen gaan en te beseffen dat oude waarheden niet altijd meer opgaan.   

* Thought Leader Global is een netwerkorganisatie die business events organiseert gericht op senior managers en bestuurders die werkzaam zijn binnen grote multinationals.