Bestuurders in VVT-sector verdeeld over toekomst

18 maart 2015 Consultancy.nl

Hoewel zorgbestuurders het erover eens zijn dat de VVT-sector momenteel flinke veranderingen ondergaat, bestaat er geen gezamenlijk beeld van de toekomst. In reactie op het nieuwe landschap slaan de zorgbesturen allemaal verschillende strategische richtingen in, stelt Twynstra Gudde.

De zorgmarkt is momenteel een arena van veranderingen. Onder andere decentralisatie van de zorg, en maatschappelijke en demografische ontwikkelingen hebben allemaal hun impact op hoe de zorg wordt ingericht en uiteindelijk bij patiënten terechtkomt. Ook de VVT-sector (Verzorging, Verpleging & Thuiszorg) ontspringt de dans niet. In reactie op de transformerende markt veranderen veel zorgbesturen van strategie en maken aanpassingen in hun porfolio-keuzes. Twynstra Gudde sprak met 22 bestuurders verspreid over het hele land en rapporteerde onlangs zijn bevindingen in de whitepaper ‘Transformatie in de VVT: zoveel bestuurders, zoveel richtingen’.

Twynstra Gudde - Toekomst VVT-sector

Geen gedeeld toekomstbeeld
“De zorgsector is in transitie. Veel is onzeker.” Met deze woorden opent het rapport van het organisatieadviesbureau. Deze onzekerheid bestaat net zo goed bij zorgbestuurders zelf. Wat ze wel zeker weten is dat de VVT-sector mee verandert en zij hun strategieën voor de toekomst moeten bijstellen, omdat hun organisaties zich in een steeds meer onvoorspelbare omgeving bevinden. De bestuurders geven aan dat het een lastige, maar zeker ook interessante periode is waarin strategie “er echt toe doet”. 

Maar de meningen verschillen sterk over welke kant het op moet met de bestuurlijke strategieën. Ideeën over hoe de sector er in de toekomst uitziet verschillen sterk en de strategische richtingen schieten alle kanten op, blijkt uit de 22 interviews die Twynstra Gudde partner Huub Raemakers in de tweede helft van 2014 hield met zorgbestuurders uit het hele land. Waar de een door bezuinigingen probeert de transitie te overleven, veranderen andere bestuurders hun businessmodellen. Raemakers schrijft: "Veel bestuurders kwalificeren de huidige situatie als een vorm van chaos, waarna er een nieuw evenwicht zal gaan ontstaan. Een groot aantal bestuurders reageert hierop door de huidige posities te consolideren, eerst overleven en daarna weer verder. Een enkeling gelooft dat de tijd van evenwicht definitief voorbij is.”

Bestuurders in VVT-sector verdeeld over toekomst

Maar op andere fronten zijn de bestuurders het met elkaar eens. Zo verwacht de meerderheid dat het budget voor persoonlijke verzorging zal afnemen. Productiecijfers zijn al met 19% gedaald en verdere dalingen worden verwacht. Ook zijn zij het erover eens dat “de zorg zoals wij die nu organiseren, onvoldoende inspeelt op de eisen van de toekomst.” De zorg van morgen wordt vandaag opnieuw uitgevonden, concludeert het rapport. Raemakers noemt het: “Een grote en unieke uitdaging in een bijzonder tijdsgewricht”.

Nieuws

Meer nieuws over