Bureaus vestigen zich op Smart Services Campus

10 maart 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Zakelijk dienstverleners Accenture en Conclusion vestigen zich definitief op de nieuwe Smart Services Campus in Heerlen. Met de komst van de twee bedrijven naar Heerlen zullen de komende jaren naar verwachting 400 nieuwe banen worden gecreëerd in de regio. Het wervings- en selectieproces is inmiddels van start gegaan.

Smart Services Campus
Heerlen heeft op dit moment met een aantal uitdagingen te kampen. Zo is het momenteel lastig om aan hoger- en middenkaderpersoneel te komen, en deze vervolgens ook te behouden. Ook de uitstroom van studenten zal de komende vijf jaar zorgen voor onvoldoende gekwalificeerde medewerkers voor de regio, bovendien sluit de kennis van deze studenten niet naadloos aan op de huidige en toekomstige marktvraag. De Smart Services Campus moet hier verandering in aanbrengen. De Campus is een initiatief van de provincie Limburg, pensioenbedrijf APG en Universiteit Maastricht, en heeft als doel 2.000 tot 2.500 nieuwe banen te realiseren in Heerlen. Samen gaan de initiatiefnemers zo’n €40 miljoen in de campus investeren.

Smart Sevices Hub

De Smart Services Campus moet door interactie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap een broedplaats worden voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van slimme diensten, ofwel smart services. Dit zijn ingenieuze product- en diensteninnovaties gebaseerd op diverse data die met elkaar in verbinding worden gebracht door ICT. Deze slimme combinaties van gegevens leiden bijvoorbeeld tot meer inzicht in de behoefte van klanten, het verhogen van de operationele efficiency en een verbeterde dienstverlening.

Conclusion en Accenture
Vorige maand meldde Consultancy.nl al dat – naast zo’n 18 overige bedrijven* – vanuit de adviesbranche twee adviesbureaus zich reeds hadden verbonden aan het initiatief: Accenture en Conclusion. Die toezegging werd afgelopen week officieel bevestigd. Door de betrokkenheid van de twee bureaus bij de Smart Services Campus, zullen naar verwachting op de lange termijn zo’n 400 banen gecreëerd worden – een mooie start voor het initiatief.

APG - Maastricht University - Provincie Limburg - Accenture - Conclusion

Roelof Bijlsma, topman van Conclusion over het initiatief: “De veranderingen gaan steeds sneller, organisaties moeten dus vele malen sneller innoveren. Slimme diensten zijn in deze tijd van digitalisering en toenemend gebruik van mobiele apparatuur steeds belangrijker. De mens krijgt steeds meer data beschikbaar en dient mee te gaan op de golf van innovatie en smart services. Sterker nog, het is de mens die deze slimme diensten bedenkt, ontwikkelt en daardoor voorop loopt. Limburg is hiervoor de juiste plek. De partners en founders hebben elkaar gevonden en vullen elkaar fantastisch aan. De Campus is de broedplaats van Smart Services. De mens is nu aan zet”, aldus Bijlsma.

Manon van Beek, Country Managing Director van Accenture in Nederland, over de nieuwe campus en de rol van Accenture: “Het nieuwe Delivery Center van Accenture zal technologie, operations en digitale diensten leveren aan bedrijven uit verschillende sectoren en landen. Pensioenuitvoerder APG zal Accenture’s eerste en toonaangevende klant zijn die vanuit het Center wordt bediend. Accenture heeft een lange vestigingsgeschiedenis in Nederland met onze kantoren in Amsterdam en Almere. Het openen van een Delivery Center op deze Campus is een logische stap in een regio die zo centraal ligt in Europa en waar veel bedrijven zoals financiële en publieke instellingen zitten. De mogelijkheid om onze uitgebreide ervaring in R&D en onze zakelijke vaardigheden in te zetten om innovatie in de regio te bevorderen was ook een belangrijke factor in onze beslissing”, licht Van Beek toe.

Bureaus vestigen zich op Smart Services Campus

V.l.n.r. Mark Boerekamp (COO APG), Martin Paul (voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht), Manon van Beek (Country Managing Director Accenture Nederland), Roelof Bijlsma (CEO Conclusion) en Twan Beurskens (gedeputeerde Economische Zaken Provincie Limburg)

Tenslotte toont ook Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken zich namens de drie oprichters van de Campus verheugd over de deelname van Accenture en Conclusion: “De vestiging van deze twee grote spelers op de Campus brengt niet alleen nieuwe bedrijvigheid en een substantiële werkgelegenheidsimpuls naar de regio, maar zorgt er – samen met bijvoorbeeld de nieuwe opleidingen die worden ontwikkeld, het toegepaste en fundamenteel onderzoek dat gepland staat, en de faciliterende overheid – voor dat de ontwikkeling en innovatie van smart services op de Campus direct een vlucht kan nemen”, aldus Beurskens. “Iedere reis begint met een eerste stap. Maar dankzij het enthousiasme van Conclusion en Accenture zijn we deze reis nu met zevenmijlslaarzen begonnen.”

* Onder deze bedrijven vallen onder meer de Belastingdienst, APG, Rabobank en PinkRoccade. Tevens zijn een aantal kennisinstellingen verbonden aan de campus, waaronder Universiteit Maastricht (UM), de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool.