Accenture en Conclusion naar Smart Services Campus

09 oktober 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De door de provincie Limburg, pensioenbedrijf APG en Universiteit Maastricht opgerichte Smart Services Campus staat een goede start te wachten. De campus, die volgend jaar zijn deuren opent, heeft namelijk al toezeggingen gekregen van consultancybureaus Accenture en Conclusion die zich verbinden aan het initiatief. Hun betrokkenheid bij de nieuwe campus zal op de lange termijn zo’n 400 banen opleveren.

Smart Services Campus
De Smart Services Campus is een initiatief van de provincie Limburg, pensioenbedrijf APG en Universiteit Maastricht, dat als doel heeft 2.000 tot 2.500 nieuwe banen te realiseren in Heerlen – waar de campus wordt opgezet. Deze zal worden gevestigd in GKII, een groot kantoorpand aan de snelweg in Heerlen dat pensioenbedrijf APG toebehoort, en nu nog leegstaat. De drie initiatiefnemers willen met de Smart Services Campus de deskundigheid die al in Heerlen aanwezig is op het gebied van financiële, administratieve en informatieve dienstverlening bij elkaar brengen om deze expertise optimaal te benutten, en tegelijkertijd een fundament voor de toekomstige economie neer te zetten. Zij hebben samen €100 miljoen in de campus geïnvesteerd.

Vanuit de adviesbranche hebben twee consultancybureaus zich inmiddels verbonden aan het initiatief: Accenture en Conclusion. Hun betrokkenheid zal naar verwachting op de lange termijn zo’n 400 banen opleveren – een goede start dus voor het initiatief.

Grootkantoor-II

Smart services
Inmiddels zijn 18 bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen de samenwerking aangegaan om ‘smart services’ op te zetten: intelligente diensten die door intelligent informatiegebruik economische meerwaarde creëren voor henzelf en hun klanten. Onder de bedrijven vallen onder meer de Belastingdienst, APG, Rabobank en PinkRoccade. Tevens zijn een aantal kennisinstellingen verbonden aan de campus, waaronder Universiteit Maastricht (UM), de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool, die jaarlijks duizenden afgestudeerden leveren op het vlak van financiën, business en informatica. Zo start de UM vier opleidingen gericht op ICT, die over enkele jaren een paar honderd studenten moet aantrekken.

Smart Services Campus - Deelnemende bedrijven

Arbeidsmarkt
Heerlen heeft op dit moment met een aantal uitdagingen te kampen. Zo is het momenteel lastig om aan hoger- en middenkaderpersoneel te komen, en deze vervolgens ook te behouden. Ook de uitstroom van studenten zal de komende vijf jaar zorgen voor onvoldoende gekwalificeerde medewerkers voor de regio, maar ook de kennis van deze studenten sluit niet naadloos aan op de huidige en toekomstige marktvraag. De Smart Services Campus moet hier verandering in aanbrengen.

Hierbij vormen de gebundelde kennis van de betrokken bedrijven, in combinatie met de vier ICT-opleidingen aan de Universiteit Maastricht, het nieuwe fundament voor oplossingen die beter inspelen op de huidige marktvraag. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bundelen hun krachten om aan deze nieuwe vraag te voldoen. Daarbij moet de vereniging van smart services de regio klaarstomen voor de toekomst door middel van de open innovatiecampus, die vanwege zijn internationale ligging interesse binnen de markt moet opwekken.

De formaliteiten dienen eind dit jaar afgerond te zijn, waarna eind volgend jaar de campus over alle faciliteiten zal beschikken. Met de intentie van consultancybureaus Accenture en Conclusion om zich bij de Smart Services Campus te voegen, ziet de start van de campus er alvast goed uit.