Verschillen in inkoopvolwassenheid nemen toe

17 maart 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven in de nutssector hebben het hoogste volwassenheidsniveau op het gebied van inkoop. Op een gedeeld tweede plek staan organisaties uit de sectoren mijnbouw, groothandel en ICT, blijkt uit onderzoek van Supply Value. Over de hele linie nemen de verschillen in inkoopvolwassenheid toe.

Jaarlijks verricht de supply chain specialist uit Arnhem onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het inkoopvakgebied. Aan de 2015 editie van het onderzoek hebben meer dan 550 inkoop professionals uit meer dan 20 landen deelgenomen, werkzaam in uiteenlopende branches. Circa de helft van de respondenten werkt bij bedrijven met 500 FTE of meer. 

Inkoopvolwassenheid
Een van de thema’s die het onderzoek onder de loep nam is de inkoopvolwassenheid van organisaties. Hierbij werd gebruik gemaakt van het inkoop-ontwikkelingsmodel van Keough*. Het model gaat uit van vijf niveaus, variërend van een lage volwassenheid (‘Dien de fabriek’; score 1) tot een zeer hoge maturity (‘World-class Supply Management’; score 5).

Inkoopvolwassenheid van deelnemende organisaties

“Hoe verder een organisatie in het inkoopvolwassenheidsmodel is, hoe volwassener de inkoop-functie en processen worden, hoe meer samenwerkingsverbanden worden aangegaan, leveranciersprestaties worden gemeten en verbeteracties worden uitgevoerd, en integrale waarde verhoging in de keten wordt nagestreefd”, legt Ramon Abbenhuis uit, adviseur bij Supply Value en één van de auteurs van het rapport.

Uit de data blijkt dat de volwassenheid van sectoren aanzienlijk verschilt. Zo behalen bijvoorbeeld organisaties in de bouw en detailhandel een score van onder de 2,7, beduidend lager dan de koplopers, die vooral actief zijn in de nuts, groothandel en ICT sectoren. “In deze sectoren is men professioneler bezig met inkoop- , contract- en leveranciersmanagement.” Met een score van 2,3 zijn bedrijven in de landbouw, bosbouw, visserij en de jacht het slechtste jongetje van de klas op inkoopgebied. Niet geheel verassend, stelt Abbenhuis, “de inkoopfunctie speelt traditioneel een kleinere rol in de bedrijfsvoering van deze sectoren. Wel is er op inkoop- en contractmanagement gebied nog relatief veel kostenreductie te behalen op laag hangend fruit.”

Inkoopvolwassenheid per sector

Toenemende verschillen
Kijkend naar de volledige dataset kan geconcludeerd worden dat de verschillen tussen de koplopers en achterblijvers aan het toenemen zijn. Waar vorig jaar slechts 4% van de bedrijven zichzelf beschreef als een “World-class Supply Management organisatie”, is dit percentage in de 2015 editie gestegen tot 10%. Ook in het op een na hoogste volwassenheidsniveau is het aantal bedrijven gestegen. Tegelijkertijd is er een vergelijkbare trend zichtbaar in de lagere niveaus, met als gevolg dat organisaties zijn weggedreven uit het middelste volwassenheidsniveau, ‘Gecoördineerde inkoop’. “Die eerste trend, waarbij bedrijven opschuiven naar de hoogste volwassenheidsniveau ’s, is goed te verklaren vanuit het feit dat steeds meer bedrijven actief en zeer professioneel bezig zijn met inkoop- , contract- en leveranciersmanagement. Dit is niet langer meer iets van de grootste bedrijven uit iedere sector. Vanuit Supply Value zijn we erg benieuwd of deze trend verder doorzet bij het jaarlijks terugkerende onderzoek in 2016.”

* Het inkoop-ontwikkelingsmodel van Keough:

Inkoop-ontwikkelingsmodel van Keough