Supply Value: 20 belangrijkste inkooptrends voor 2015

04 maart 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Meer aandacht voor ketenoptimalisatie, kostenbesparing en flexibiliteit zijn volgens meer dan 500 inkoopprofessionals de belangrijkste inkooptrends voor 2015.

Recent verrichte Supply Value, een adviesbureau uit Arnhem gespecialiseerd in supply chain en inkoop, onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het inkoopdomein. Aan het onderzoek deden meer dan 550 inkoop professionals uit meer dan 20 landen mee, werkzaam in zowel grote als kleine bedrijven in uiteenlopende branches.

In het onderzoek is aan de respondenten gevraagd om meer dan dertig inkooptrends te rangschikken op belang voor de strategie van de inkoopafdeling en de interne bedrijfsvoering. Hiertoe is gebruik gemaakt van een 5-punt schaal, van “zeer onbelangrijk” (score = 1) tot “zeer belangrijk” (score = 5). “Meer aandacht voor ketenoptimalisatie” wordt gezien als de belangrijkste prioriteit, gevolgd door “Meer focus op kostenbesparing” en “Meer behoefte aan flexibiliteit”, de #1 prioriteit van de 2014 editie. Een overzicht van de top 20 inkooptrends:

Ketenoptimalisatie wordt in de huidige markt gezien als de manier om verdere verbeteringen te realiseren, zowel op het gebied van strategische samenwerkingen als partnerships gericht op het verhogen van de interne efficiency. “Gezien de beperkte optimalisatie mogelijkheden om interne processen verder te verbeteren, kijken organisaties steeds vaker naar buiten hun eigen organisatiegrenzen om samen met de ketenpartners aan optimalisaties te werken”, aldus Ramon Abbenhuis, adviseur bij Supply Value en een van de auteurs van het rapport. Van belang is hierbij dat organisaties de gehele waardeketen in ogenschouw nemen, en dat er geselecteerd wordt op competenties en ervaringen die aansluiten bij de lange termijn visie. “De markt verandert dusdanig snel dat het selecteren van partners op basis van de huidige situatie alleen op korte termijn succesvol is.”

Niet gehaal verassend staat ook dit jaar meer focus op kostenbesparing in de top-3 prioriteiten. “Organisaties blijven hun kostenniveaus kritisch tegen het licht houden, dit geldt zonder meer ook voor de inkoopafdeling. Lean blijft populair”, stelt Abbenhuis. Kansen zijn er nog voldoende, echter is het hierbij volgens de Supply Value adviseur van belang om niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook te focussen op andere kwalitatieve verbeteringen, zoals; flexibiliteit, snelheid, betrouwbaarheid en innovatie. Ook wijst hij op win-win situaties voor opdrachtgever én leverancier die voort kunnen komen uit innovatieve manieren van uitbesteden, waaronder de Best Value Procurement (BVP) methodiek.

Mutaties
Nieuwe binnenkomers in de lijst van de belangrijkste inkooptrends zijn onder meer “focus op doelmatigheid” (gedeelde vijfde plaats) en “focus op innovatie” (elfde plaats). De opvallendst dalende trend is “Meer aandacht voor optimalisatie van financiën in de supply chain”, met een score van 3.02 in 2015 ten opzichte van 3.54 in 2014.