Vermogende particulieren wereldwijd zwaarder belast

27 februari 2015 Consultancy.nl

Vermogende personen wereldwijd werden de afgelopen jaren op zeker tien verschillende manieren belast door nieuwe of zwaardere belastingen. Dit concludeert EY in zijn rapport ‘Wealth under the spotlight’, waarin de belastingontwikkelingen van 16 ontwikkelde landen onder de loep werden genomen.

Recent onderzoek van BCG toont aan dat het aantal vermogende particulieren wereldwijd toeneemt. In 2013 mochten maar liefst 16,3 miljoen huishoudens zich ‘miljonair’ noemen. Nederland staat met zo’n 221.000 miljonairs, 3% van alle huishoudens, op de 12e plek in de miljonairsranking.

EY Wealth under the spotlight

In toenemende mate vormt de vermogende burger een doelwit voor belastingdiensten. Regeringen wereldwijd zijn met begrotingstekorten van miljarden naarstig op zoek naar manieren om de gaten te dichten, en met een totaal vermogen van $19.3 biljoen in private handen kan in theorie veel belastinginkomsten getrokken worden uit deze groep. Een nieuw onderzoek van EY, getiteld ‘Wealth under the spotlight’, laat zien dat dit in de praktijk inderdaad het geval is. Het accountants- en advieskantoor onderzocht in 16 landen wereldwijd (Nederland werd niet meegenomen) de ontwikkelingen op het gebied van belastingen gericht op vermogende individuen.

Hieruit blijkt dat overheden tal van nieuwe en zwaardere belastingen in het leven hebben geroepen, die vooral de vermogende burger raken. Voorbeelden zijn onder meer de hogere belasting op dividenden en onroerend goed, de daling van de grens waarboven mensen als ‘rijk’ worden beschouwd en een stijging van de belastingtarieven op vermogenswinsten. Verbeterde internationale informatie-uitwisseling zorgt bovendien voor strengere controles. Zo kunnen de zogenaamde High Net-Worth Individuals (HNWI’s) die de complexe wetgevingen niet volledig naleven, rekenen op hogere boetes dan voorheen – of zelfs op rechtsvervolging. De – soms onverwachte – maatregelen lopen zeer uiteen volgens EY en de invoering daarvan gaat vaak schoksgewijs. Een opvallende vondst uit het onderzoek is dat in de helft van de onderzochte landen belastingen op erfenissen ontbreken.

EY - Luxury

EY verwacht dat het vizier van regeringen, media en belangengroepen nog langer op de vermogenden gericht blijft. Het accountants- en advieskantoor adviseert HNWI’s extra goed op te letten en hun administratie goed bij te houden. 

Nieuws

Meer nieuws over