Jester Strategy

Wij zijn experts op het gebied van strategie. Met kennis, innovatieve werkwijzen en tools helpen we organisaties succesvol te worden en blijven in een veranderende wereld. Jester Strategy werkt met profit- en non-profit-organisaties aan strategieontwikkeling, scenario­planning en strategische planning.

De Jester van nu.

Vroeger diende de jester als hofnar van de vorst. Hij hield de koning een spiegel voor en adviseerde de vorst bij het regeren. Hierbij gebruikte de jester verschillende middelen om zijn verhaal te vertellen, zoals toneelvoorstellingen, drama en spel. De hofnar zorgde voor reflectie, inzicht in ontwikkelingen buiten het hof en strategisch aanpassingsvermogen.

Jester Strategy is de jester van nu. In plaats van de vorst, houden wij jouw organisatie een spiegel voor, geven we advies, reflectie en inzicht in ontwikkelingen in jouw omgeving. Op die manier dragen we bij aan de groei en ontwikkeling van je organisatie. Strategie is onze expertise.

Inspelen op veranderingen.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van strategie. Met kennis, innovatieve werkwijzen en tools helpen we organisaties succesvol te worden, zijn én blijven in een continu veranderende wereld. Jester Strategy werkt met profit- en non-profitorganisaties aan strategieontwikkeling, scenarioplanning en strategische planning. Onze werkwijze is altijd toegankelijk, maar ook onafhankelijk, met kennis, kunde en tegenspraak. Zo helpen we organisaties sneller in te spelen op verandering.

Jester Strategy | Nieuws