Ctree

Ctree, een ander veranderbureau

Ctree is een adviesbureau dat organisaties ondersteunt in duurzame verandertrajecten. Wij zijn ervan overtuigd dat verandering uit het hart van de medewerkers komt. Want pas als je ergens in gelooft ontstaat intrinsieke motivatie om te veranderen en om die verandering vast te houden. Het hart van Ctree bestaat uit medewerkers, associate partners en een groot netwerk van professionals.

Wij willen kennis delen met de wereld om ons heen en streven naar een open kenniscultuur. Ons uitgangspunt is dat alles wat je geeft, je op enig moment weer terugkrijgt. 

Waarmee ondersteunen we organisaties?

De expertisegebieden van Ctree zijn

  • Project- en programmamanagement
  • Persoonlijke groei en teamontwikkeling
  • Business agility

Hierbij kunnen we zowel het voortouw nemen in de verandering op strategisch niveau (leading change) als ook ondersteuning in de uitvoering (doing change).

Ons doel is om onze klanten in staat te stellen te veranderen. Enabling Change!

Het Ctree fundament onder onze dienstverlening bestaat uit drie pijlers:

  • Ctree Consultancy: Experts in verandering met oog voor mens en organisatie en een bewezen aanpak
  • Ctree Factory: Vooraf vastgestelde resultaten ondersteunt door een succesvolle methodiek. Hierbij is co-creatie met u en Ctree het sleutelwoord. De factory levert u een lerende organisatie
  • Ctree Academy: Workshops en trainingen ter ondersteuning van de verandering. Laagdrempelig met trainers uit de praktijk en waarbij het geleerde direct toegepast kan worden.

Ctree - Diensten

Wil je meer over ons weten?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 0182-715130 of info@ctree.nl. We helpen je graag verder!

Ctree | Nieuws