Ctree

Wij zijn Ctree. Een ander veranderbureau!

Wij ondersteunen organisaties bij de voorbereiding op snel veranderende omstandigheden en opvattingen. Wij zijn ervan overtuigd dat echte regievoering op innovatie, IT en bedrijfsvoering cruciaal is om uw organisatiedoelstellingen te bereiken. Dit doen wij door u en uw medewerkers te ondersteunen in projecten en (verander)vraagstukken.

Ctree staat voor “Chances, Choices and Changes!

Echte verandering begint vanuit je hart. Dat is de rode draad in alles wat we doen en waar we in geloven. Dit uit zich in de opdrachten die wij bij onze klanten uitvoeren alsook voor ons eigen team. Dat maakt verandering duurzaam en daarmee willen wij iedere dag een beetje anders en beter maken dan de vorige dag. Daarin vinden we het belangrijk dat mensen ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. We genieten ervan als we zien hoe kansen op persoonlijk of zakelijk gebied met beide handen worden aangegrepen en hier invulling aan gegeven wordt door het nemen van eigenaarschap. Door zelf keuzes te maken en hiermee te experimenteren, leren en groeien wij als individu. Deze ondernemende instelling hebben wij, nemen we mee in onze opdrachten en willen we delen met de wereld om ons heen.