Training Begeleiden Risicosessies

TwynstraGudde

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €850,-

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: 15

Doelgroep: Iedereen die in organisaties, projecten of programma de rol van risicomanager vervult of vanuit een andere rol risicoanalyses begeleidt

Taal: Nederlandse

Een manier om risico’s te analyseren en bespreekbaar te maken, is het houden van een risicosessie. Het goede gesprek kunnen faciliteren vraagt specifieke vaardigheden: doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand, ieders inbreng respecteren, etc., etc. En dat allemaal tegelijk, terwijl je in korte tijd veel resultaat wilt boeken.

Deze training geeft deelnemers extra bagage mee in kennis en vaardigheden ten aanzien van het faciliteren van risicosessies. U zult uitgebreid oefenen met verschillende elementen van de risicoanalyse: de voorbereiding, inrichting en vooral het daadwerkelijk begeleiden van een risicobijeenkomst. Ook krijgt u tips en handvatten over hoe een risicosessie te faciliteren.

De inzet van een of meerdere trainingsacteurs is onderdeel van de training. Op deze manier ervaren en oefenen wij daadwerkelijk met eigen casuïstiek en lastige situaties.

Voor wie is de cursus bestemd

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in organisaties, projecten of programma de rol van risicomanager vervult of vanuit een andere rol risicoanalyses begeleidt. Basiskennis inzake risicoanalyse wordt als bekend verondersteld (wij verwijzen u hiervoor graag naar onze basiscursus risicoanalyse en risicomanagement.

Leerdoelen

De cursus kent de volgende leerdoelen:

  • Oefenen met het voorbereiden, inrichten en begeleiden van een risicosessie, voornamelijk het omgaan met lastige situaties hierin
  • Handvatten krijgen hoe een bijeenkomst in te richten (aanpak), inzicht in verschillende technieken en hulpmiddelen voor het uitvoeren van een risicosessie
  • Tips en trucs uitwisselen ten aanzien van faciliteren van bijeenkomsten.

 Het geleerde is breder toe te passen dan enkel bij risicosessies. Ook voor andere werksessies zijn houding en gedrag van de facilitator bepalend voor de resultaten van de bijeenkomst.

Kenmerken van de cursus

In de training worden korte stukjes theorie en tips en trucs afgewisseld met (vooral veel) oefenen. U zult gedurende deze cursusdag regelmatig werken in kleinere groepen.

De trainers zijn adviseurs die zelf risicoanalyses uitvoeren en de lastige situaties in de praktijk (hebben) ervaren. Hierdoor kan flexibel met de behandelde casuïstiek worden omgegaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers. Daarnaast worden een of meerdere trainingsacteurs ingezet om de benodigde houding & gedrag bij het faciliteren van risicosessies te oefenen.

Het programma

De cursus start om 09.00 uur en wordt om 17.00 uur worden afgesloten met een borrel. Het aantal deelnemers is maximaal 15.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

  • Voorbereiding van een risicosessie: intakegesprek, praktische zaken van een bijeenkomst, werkvormen en tools
  • De rol van facilitator tijdens de bijeenkomst
  • Oefenen met eigen casuïstiek, met bijvoorbeeld de volgende zaken:
  • Hoe doe ik recht aan ieders inbreng bij de sessie? Hoe betrek ik stille deelnemers? Hoe kap ik een overheersende deelnemer af?
  • Hoe daag ik deelnemers uit om integraal naar risico’s te kijken? Breder dan slechts uit hun eigen discipline?
  • Hoe ga ik om met verschillende belangen aan tafel? Is iedereen open en eerlijk?
  • Hoe ga ik om met de spanning tussen discussie toestaan en concreet resultaat willen boeken binnen beperkt beschikbare tijd?

Kosten van de cursus

De kosten voor deelname bedragen € 850,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal. Deelnemers die ook de basiscursus volgen, kunnen beide trainingen samen volgen voor een gereduceerd tarief van € 1.400,--.

Geeft u dit dan svp aan bij aanmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 3 weken voor cursusdatum kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering van deelname korter dan drie weken brengen wij het volledig cursusbedrag in rekening.

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €850,-

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: 15

Doelgroep: Iedereen die in organisaties, projecten of programma de rol van risicomanager vervult of vanuit een andere rol risicoanalyses begeleidt

Taal: Nederlandse

Meer opleidingen in Risk & Compliance

Meer opleidingen in Risk & Compliance

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.