Yacht: Vraag naar finance adviseurs nog onder druk

16 mei 2010 Consultancy.nl

De vraag naar financiële adviseurs en professionals staat nog fors onder druk, maar lijkt te stabiliseren. Deze conclusie trekt detacheringsbureau Yacht na bestudering van de financiële arbeidsmarkt voor ervaren, hoger opgeleide financials. Per kwartaal publiceert Yacht de laatste trends en ontwikkelingen.

De Nielsen vacature statistieken laten zien dat de vraag naar financiële professionals nog steeds fors onder druk staat. Het aantal vacatures dat is gepubliceerd in dag- en weekbladen is in het eerste kwartaal 2010 met ruim 57% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Online is het aantal vacatures met ruim 65% afgenomen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2009 tekent zich echter een stabilisatie af. Ook de Monsterboard Employment Index voor financiële functies bevestigt dit beeld.

Markt voor financiële professionals is laat-cyclisch

In de markt voor hoger opgeleide professionals kan het segment voor financiële professionals  worden aangemerkt als laat-cyclisch. In het begin van de crisis – het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 – is de daling in het aantal vacatures voor financieel professionals weliswaar op gang gekomen maar stak nog relatief gunstig af ten opzichte van de totale vacaturemarkt voor ervaren Hbo’ers en WO’ers. Nu krimpt de totale markt voor hoger opgeleide professionals in het eerste kwartaal minder sterk dan het finance segment.

Waren financials aan het begin van de crisis nog hard nodig voor meer financiële informatie, kostenreductieprogramma’s en werkkapitaalmanagement, nu zijn deze activiteiten vaak goed georganiseerd en in de onderhoudsfase terecht gekomen. Daar komt een dempende factor bovenop in de vorm van  de voorbeeldfunctie die de financediscipline heeft. Uitbreiding van een stafdienst als de financefunctie is pas mogelijk als het primaire proces eerst weer groeit. Met andere woorden als de corebusiness van een organisatie weer aantrekt wordt pas in een latere fase weer geïnvesteerd in de uitbreiding van financials.

‘Op dat gebied laten de Nielsen statistieken een aantal positieve signalen zien die wij ook herkennen bij onze relaties,’ aldus Peter Hulsbos, algemeen directeur bij Yacht. Zo neemt volgens de Nielsen statistieken de vraag naar technische professionals toe, als gevolg van herstel in een aantal onderdelen van de industrie. ICT-ers worden meer gevraagd met name vanuit de IT consulting branche. Logistieke professionals worden meer gevraagd vanuit handel en transportsector.

Eerste lichtpunten in de exportsector

De eerste voorzichtige opleving in het aantal vacatures voor financials is te zien in de exportsector. De overige branches laten over de gehele linie krimp zien. Alle type finance functies laten zonder uitzondering rode cijfers zien. Specialistische functies binnen finance zoals auditor en treasurer laten hierbij geringe krimppercentages zien van rond de 8%.

Meeste wervingsadvertenties door intermediairs geplaatst

Als er wordt geworven worden met name de intermediairs zoals werving- en selectiebureaus opvallend vaak ingezet. Ruim 91% van de online finance vacatures wordt door deze bureaus geplaatst. Het relatief low profile, gericht en soms geanonimiseerd werven via met name jobsites geniet blijkbaar de voorkeur.

Nieuws