Klant verontwaardigd over tarieven Roland Berger

06 mei 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Belanghebbenden binnen Productschap Tuinbouw zijn verontwaardigd over de hoge tarieven van strategy consulting adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants. Productschap Tuinbouw, de belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector, heeft Roland Berger ingehuurd om een actieagenda op te stellen in het kader van tuinbouw als topsector.

Topsectoren en topteams

De Nederlandse regering heeft negen economische topsectoren aangewezen. Elke topsector heeft een eigen topteam. Dat team bestaat uit een boegbeeld van de sector, een wetenschapper, een hoge ambtenaar en een innovatieve topondernemer. Deze maand zullen de negen topteams Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, adviseren over de focus en ambities van hun sector. De topsectoren komen vervolgens in aanmerking voor extra overheidsgeld.

Scepsis door hoge tarieven

Timo Huges, voorzitter van het topteam tuinbouw, heeft het adviesbureau ingehuurd om te adviseren over de agenda van zijn sector. De meerderheid van het bestuur van Productschap Tuinbouw is weliswaar akkoord gegaan met de komst van het adviesbureau, uit verschillende hoeken komt nu kritiek. Volgens Jan van Leeuwen, vertegenwoordiger van de vakgroep in het Productschap Tuinbouw-bestuur, is het advies van Roland Berger het geld niet waard: “Dit bureau is het duurste van Europa, terwijl ze feitelijk alleen maar hoeven over te schrijven wat in eerdere rapporten staat.”

De hoge kosten voor de adviesdiensten van Roland Berger zullen het imago van Productschap Tuinbouw niet ten goede komen, aldus Van Leeuwen. Doordat de kleinere sectoren maar een beperkte financiële ruimte hebben, komen uitgaven aan externe adviseurs extra hard aan.

Het Productschap Tuinbouw heeft aangekondigd dat het in ieder geval zal proberen om de kosten voor Roland Berger te verlagen.

Tarieven van adviseurs
Het gehanteerde uurtarief van Roland Berger bij Productschap Tuinbouw is onbekend. Het is algemeen bekend dat gemiddelde uurtarieven van strategy consulting kantoren beduidend hoger liggen dan die van management consulting- en IT consulting-bureaus. Uurtarieven van gerenommeerde strategieadviesbureaus liggen gemiddeld boven de €300 per uur en kunnen voor de meeste senior professionals (bijv. Directors, Partners, Vice Presidents) oplopen tot meer dan €500 per uur. De gemiddelde tarieven van management- en ICT-adviesbureaus variëren tussen de €100 en €250 per uur. Voor een overzicht van de tarieven van 18 adviesbureaus die gehanteerd werden bij de gemeente Utrecht in 2010 zie het bericht Overzicht van tarieven van externe consultants.