Rekeningrijden levert adviesbureaus 76 miljoen op

20 juni 2010 Consultancy.nl

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de afgelopen regeerperiode ruim 76 miljoen uitgegeven aan inhuur van externe consultants en uitzendbureaus vanwege voorbereidingen voor rekeningrijden. Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie ter beschikking heeft gesteld.

De hoogste rekening werd gestuurd door PriceWaterhouseCoopers: 9,5 miljoen euro. Op tweede staat ICT consultant Ordina met 7,5 miljoen. Op drie technologie consultant Collis met 6 miljoen. Door advocatenkantoren werd ruim 7 miljoen euro in rekening gebracht en communicatie-bureaus ontvingen 1 miljoen euro.

Overige ingehuurde adviesbureaus

De volgende gerenommeerde adviesbureaus zijn ook ingehuurd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat: Berenschot, Booz & Company, Conclusion, Deloitte, ECORYS, GITP, Quint Wellington Redwood, Twynstra Gudde en Verdonck Klooster & Associates.

Ook overheidsdiensten ingehuurd

Niet alleen het bedrijfsleven ook overheidsdiensten hebben een forse rekening ingediend bij Verkeer en Waterstaat. Zo rekende het Centraal Justitieel Incassobureau 3,7 miljoen euro voor een onderzoek en advies hoe het geld voor het rekeningrijden het best kan worden geïnd. Het KLPD heeft een systeem bedacht om fraude met rekeningrijden aan te pakken voor bijna een miljoen euro.

Nieuws