Ordina verkoopt adviesbureau Finext aan personeel

20 april 2011 Ordina
Profielen
Meer nieuws over

Ordina maakt vandaag bekend dat zij haar honderd procent deelneming Finext heeft verkocht. De onderneming is overgenomen door circa 70 professionals van Finext. Hiervoor hebben beide partijen een overeenkomst getekend. Met de verkoop is Finext volledig verzelfstandigd. Alle aandelen Finext zijn vandaag overgedragen. De verkoop van Finext is ingegeven door de strategische keuze van Ordina om zich volledig te richten op haar kernactiviteiten op het gebied van management consulting, IT consulting en outsourcing.

Finext is specialist op het gebied van het concreet verbeteren van de financiële functie bij organisaties. Bij Finext werken circa 110 medewerkers. Over 2010 realiseerde Finext een omzet van EUR 14 miljoen, het recurring resultaat over 2010 was licht positief. De transactie vindt plaats naar de toestand van 1 januari 2011. De verkoopprijs van Finext bedraagt EUR 4 miljoen. De boekwinst over de transactie bedraagt circa EUR 2,6 miljoen.

Ordina heeft tot de verkoop van Finext besloten als gevolg van de verdere aanscherping van haar strategische koers en focus op dienstverlening op het gebied van consulting, ICT en outsourcing. Vanwege het gebrek aan synergie tussen de specialistische activiteiten van Finext en de kernactiviteiten van Ordina is besloten om Finext te verkopen. De verzelfstandiging van Finext verscherpt het profiel van Ordina en biedt Finext een solide basis om zelfstandig verder te groeien in lijn met de eigen strategie. Met de verkoop van de deelnemingen Integer en Ormit in 2010, en nu de verkoop van Finext, zijn alle Ordina deelnemingen verzelfstandigd. 

Over Ordina

Ordina is een specialistische kennisleverancier die met een samenhangend aanbod van consulting, ICT en application outsourcing de basis legt voor verbeteringen bij klanten. Ordina helpt haar klanten bij het realiseren van strategische doelstellingen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We verlenen onze diensten in de Benelux aan organisaties in de financiële markt, overheid, zorg en industrie. Ordina is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam (Midkap index).

Over Finext

Het concreet verbeteren van de financiële functie bij klanten is de drijfveer voor de consultants van Finext. Klanten vragen Finext om advies en ondersteuning bij de verbetering van de besturing van de organisatie, de beheersing van de kosten, het creëren van transparantie en het managen van risico’s.