Online & social media essentieel voor adviesbureaus

03 september 2010 Consultancy.nl

De adviesbranche loopt traditioneel gezien achter op het gebied van online trends en technologieën zoals social media en web 2.0. Adviesbureaus zien steeds meer de voordelen van online en social media voor marketing (company branding, eminence) en recruitment (werving, employer branding). Adviesbureaus zijn bezig met een inhaalslag. Dat blijkt uit onderzoek van de Bloom Group, BlissPR en de Association for Management Consulting Firms onder 74 adviesbureaus.

Online Media budgetten drastisch vergroot

In 2005 werd gemiddeld 68% van het totale marketingbudget besteed aan “offline”-activiteiten: gedrukte publicaties, in-person seminars, publieke presentaties op conferenties, boeken, gedrukte en uitgezonden advertenties, enzovoorts. 32% van het budget was bestemd voor online activiteiten – waarvan 27% werd besteed aan “traditionele” online marketingactiviteiten (bijv. emailnieuwsbrieven, webinars, podcasts, artikelen op websites en zoekmachineoptimalisatie) en slechts 5% was beschikbaar voor social media. 5 jaar later is de doorbraak drastisch ontwikkeld om aan de veranderende vraag van klanten, studenten en adviseurs te beantwoorden. In 2010 werd 54% van het budget besteed aan online activiteiten. Het aandeel van de sociale media is meer dan verdriedubbeld tot 18%. De resterende 46% werd besteed aan offline marketingkanalen. De trend zal naar verwachting verder doorzetten in de komende jaren – online marketing zal in 2015 66% van de marketingbudgetten van adviesbureaus representeren. Zie de onderstaande grafiek voor de details:

Consulting - Social Media

Online marketing: inmiddels het belangrijkste onderdeel van marketing

De bovenstaande statistieken laten zien dat online kanalen en sociale media de nieuwe grote marketinghype voor adviesbureaus zijn. De belangrijkste conclusie is dat adviesbureaus tot een meer strategische benadering van online kanalen en sociale media moeten overgaan. Ze moeten deze kanalen gebruiken voor alle onderdelen van marketing en recruitment en niet slechts voor de middenstappen. Andere gedetailleerde vondsten zijn:

  • De snel uitbreidende budgetten van online kanalen en sociale media zijn een direct gevolg van een verandering in de vraag van consumenten.
  • Vanuit een recruitmentperspectief beweegt de vraag snel van ‘algemene’ websites naar ‘specialistische’ websites. Studenten willen niet langer een algemene vacaturedatabase raadplegen maar gebruiken liever gespecialiseerde kanalen die een integraal beeld geven van de markt –  waardoor hun toenemende honger naar informatie en vergelijking kan worden gestild.
  • Sociale media hebben nu al een hogere effectiviteit dan traditionele websites. Studenten en young professionals zijn het meest vatbaar voor sociale media. Twitter en Facebook worden beschouwd als de top van sociale media. Consultants wijzen LinkedIn en Twitter aan als hun geprefereerde sociale media.
  • Online representatie is alleen hoogeffectief als adviesbureaus langetermijndoelen nastreven. De verzekering van een langetermijnrelatie met een select aantal hoogkwalitatieve partners wordt beschouwd als het beste devies aangezien de vindbaarheid en dus het succes van online materiaal pas na enkele jaren zijn grootste effectiviteit bereikt.
  • Zoekmachineoptimalisatie (SEO) voor materieel en sleutelwoorden van adviesbureaus wordt beschouwd als één van de grootste uitdagingen – online experts laten weten dat de meest effectieve manier van SEO wordt bereikt door SEO uit te besteden aan online kanalenpartners en/of gespecialiseerde SEO bedrijven.
  • Uitputting van materiaal en bepalen hoe men het materiaal als marketinginstrument kan gebruiken zijn de grootste zorgen over sociale media. De twee grootste barrières bij het gebruik van sociale media in thought leadership-campagnes zijn zorgen over regelmatige vernieuwing van de online inhoud en de manier om de inhoud het beste te gebruiken.

De (grote) uitdaging voor adviesbureaus

De boodschap voor online kanalen en sociale media is duidelijk – ondanks dit staan adviesbureaus voor grote uitdagingen bij een succesvolle aanpassing aan de nieuwe markt. Allereerst hebben adviesbureaus traditioneel een aversie tegen risico’s: een tamelijk conservatieve beroepsgroep die werkt voor (in veel gevallen) een zeer conservatieve klantenbasis. De ROI van online is duidelijk voor marketeers – nu moeten consultingpartners en -management worden overtuigd. Ten tweede zijn sociale media geen “veilige” keuze in marketingactiviteiten omdat ze moeilijk te controleren zijn. Bovendien moeten de activiteiten, voor bedrijven met een hoog reputatierisico – zoals adviesbureaus – goed gemanaged worden om te verzekeren dat risico’s worden omgezet in kansen. Als laatste zijn adviesbureaus starre organisaties in ‘lijn’ (consultants) en ‘staff’ (marketing/HR). Het succes van sociale media is afhankelijk van een zeer sterke interactie tussen de twee.

Bron: Thought leadership rewired: how consulting firms are using social media to market their ideas

Nieuws

Meer nieuws over