Mercer: 70 procent werkgevers heeft geen diversiteitsbeleid

21 maart 2011 Consultancy.nl
Profiel

De toegenomen diversiteit vormt bij veel werkgevers geen specifiek speerpunt in het personeelsbeleid; 70% zegt geen diversiteitsbeleid binnen de onderneming te hebben. Dit blijkt uit de ArbeidsvoorwaardenSurvey 2010-2011 van Mercer en Centraal Beheer Achmea waarvoor ruim 1200 werkgevers zijn ondervraagd. De vergrijzing, ontgroening en individualisering, maar ook de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten en ouderen hebben geleid tot meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Een integraal, concreet beleid om voordeel hieruit te halen, staat nog in de kinderschoenen.

Toch geeft meer dan de helft van de werkgevers aan dat diversiteit een meerwaarde voor de onderneming kan betekenen. Maar slechts één op de vijf heeft duidelijk voor ogen wat hij daarmee wil bereiken en slechts één op de acht werkgevers is bereid om daarin te investeren. Peter Conneman, partner bij adviesbureau Mercer: “Een te passieve houding ten opzichte van de toegenomen diversiteit op de arbeidsmarkt kan resulteren in gemiste kansen. Niet alleen op het personele vlak, maar ook in commercieel opzicht. Diversiteit zou niet langer gebaseerd moeten zijn op de traditionele man/vrouw rollen; dit is een ingesleten ‘state of mind’ die doorbroken moet worden. Het loslaten van die gedachte maakt ruimte voor goed beleid, die start met de inventarisatie van de overeenkomsten en verschillen. Vervolgens kunnen die verschillen juist optimaal worden ingezet.”

Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt
De werkgevers die wél een diversiteitsbeleid hebben opgezet, hebben zich met name gericht op de werving en selectie van nieuw personeel. Dit bevestigt dat werkgevers zich vooral laten leiden door de veranderingen op de arbeidsmarkt. Toch gaan er een aantal ook verder met het aanpassen van functies en functieprofielen (5,6%), het anders organiseren van de werkzaamheden (5,8%) en het wijzigen van de secundaire arbeidsvoorwaarden (4,7%). Hans van den Brink, directeur HR bij Achmea: “Diversiteit is niet gemakkelijk, maar de moeite waard om te stimuleren. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een aantal bijzondere initiatieven gestart, zoals de stimulering van vrouwelijk talent in de top, een diversiteitsdag en het bieden van werkervaringsplaatsen voor vluchtelingenstudenten en mensen met een arbeidsbeperking.” Voor- en nadelen

Bij de voordelen staat de toenemende creativiteit met stip bovenaan (25%). Vervolgens zijn belangrijk: de betere sfeer op de werkvloer (22%), nieuwe kansen, een beter imago, nieuwe markten en meer innovatie. Bijna een derde van de werkgevers ondervindt in toenemende mate echter wel problemen met de communicatie en bijna 27% maakt melding van ‘wij-zij-vooroordelen’. Ook ervaart zo’n 13% meer conflicten.

Achterdeur dicht
Naast het stimuleren van diversiteit, moet de achterdeur ook dicht blijven. Hier is nog wel wat werk aan de winkel: 45% van de werkgevers meldt dat het feit dat een werknemer zich niet thuis voelt in de organisatie, een (zeer) belangrijke reden is voor diens (vrijwillige) vertrek. En ook conflicten met collega’s of leidinggevenden blijken een belangrijke vertrekreden te zijn.