MBCF: Nederland voorloper in fusies en overnames

18 mei 2011 Mazars Berenschot Corporate Finance

In Nederland is circa de helft van alle overnames internationaal van aard, terwijl wereldwijd slechts een kwart grensoverschrijdend is. Dat blijkt uit een analyse van circa 250.000 transacties uit de periode 2005 tot en met 2010 door Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF).

MBCF is een corporate finance adviesbureau en is een joint venture tussen organisatieadviesbureau Berenschot en accountantskantoor Mazars.

Opvallend is ook dat wij Nederlanders buitenproportioneel veel buitenlandse bedrijven overnemen," aldus Roel ter Steeg, voorzitter van CFI en managing partner van Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF). Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal transacties in 2010 een stijging van 6% vertoonde. Daarmee ligt Nederland voor wat betreft het herstel in de fusie- en overnameactiviteiten voor op de rest van de wereld.  De investeringen in overnames in Nederland zijn het afgelopen jaar met 16% toegenomen. In Europa was er in 2010 daarentegen sprake van een daling van gemiddeld 27%. Wereldwijd namen de investeringsbedragen in 2010 gemiddeld met 4% af.

Private equity is in Nederland bovengemiddeld actief. Mede vanwege een sterke groei met circa 50% in 2010, werd in dat jaar 21% van alle overnames in Nederland door private equity partijen gerealiseerd. Wereldwijd werd ongeveer 12% van alle transacties in 2010 door financiële investeerders verricht, terwijl Nederlandse financiële investeerders circa 20% van alle overnames door Nederlandse partijen voor haar rekening namen.

Over Mazars Berenschot Corporate Finance
Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF) is een adviesbureau op het gebied van corporate finance en investment banking, gericht op de DGA en Corporate segmenten. De sectoren waarin MBCF zich onderscheidend specialiseert zijn Zakelijke Dienstverlening, ICT, Industrie, Bouw en Healthcare.

Over Corporate Finance International
Corporate Finance International (CFI) is het internationale netwerk waarvan Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF) een van de medeoprichters is. CFI bestaat momenteel uit 12 leden die vanuit 27 vestigingen in Europa, Noord en Zuid-Amerika en Azië adviseren op het gebied van fusies en overnames voor middelgrote ondernemingen.

Nieuws

Meer nieuws over