Driekwart juridische adviseurs gebruikt smartphone

10 december 2010 Consultancy.nl

Het overgrote deel van juridische adviseurs maakt gebruik van een smartphone (67 procent). Op #1 staat een Blackberry (46%), gevolgd door de iPhone met 23% en Windows Mobile telefoons met 14%. Dit blijkt uit onderzoek van KSU/Sdu Uitgevers.

Toename in mobiele informatieconsumptie in zakelijke dienstverlening

De uitgever concludeert dat er binnen de advocatuur een duidelijke toename te zien is in de mobiele informatieconsumptie. Dezelfde trend is zichtbaar in de adviesbranche: zo verlenen de meeste adviesbureaus een smartphone aan hun consultants. Deloitte en Accenture consultants hebben tegenwoordig een iPhone 4 en zij Quintop Management Consultants overwegen ze zelfs - indien de pilot onder partners succesvol verloopt - een iPad uit te delen aan alle adviseurs.

Een overzicht van overige bevindingen uit de studie onder juridische adviseurs:

Android blijft achter

De Android telefoons (met het besturingssysteem van Google) blijven nog achter in deze groep met slechts 4% gebruik binnen de advocatuur, net als de Symbian telefoons.

Gebruik telefoon

90% van de juridische adviseurs mailt vaak of zeer vaak met zijn/haar smartphone. Maar ook de mobiele agenda wordt door driekwart van de juristen vaak of heel vaak gebruikt. 60% maakt gebruik van mobiel internet. De overige toepassingen, zoals GPS/navigatie, data-overdracht of zelfs de camera worden veel minder gebruikt.

Apps

Van de juridische adviseurs met een smartphone maakt 65% gebruik van Apps. Iets minder dan de helft hiervan maakt gebruik van betaalde Apps. Maar opvallend is dat meer dan de helft van de mensen die nog niet betalen voor apps wel bereid is te betalen als de App relevant is en de prijs/kwaliteit goed is. Op de vraag welke Apps ze gebruiken geeft 70% aan vooral zakelijke vakgerelateerde apps te gebruiken gevolgd door nieuws-apps 59%.

e-books nog niet veelvuldig gebruikt

Opvallend is dat slecht negentien procent e-books en naslagwerken gebruikt op zijn/haar mobiele telefoon, terwijl meer dan de helft dit in de toekomst wel wil gaan doen.

Nieuws

Meer nieuws over