DHV en Rebel winnen contract voor Deltaplan Vietnam

30 januari 2012 Consultancy.nl
Profielen
Meer nieuws over

Agentschap NL heeft het contract voor het leveren van adviesdiensten voor het Mekong Deltaplan in Vietnam toegekend aan een consortium van adviesbureaus. Deelnemers in het consortium zijn DHV (heeft de leiding), Royal Haskoning, Wageningen UR, Deltares, Rebel en Unesco-IHE. Het winnende proposal van het DHV-consortium is beoordeeld op kwaliteit van het Plan van Aanpak, voorgesteld team en prijs. De duur van het project bedraagt 18 maanden, totale waarde is €750.000.

Het project is onderdeel van Water Mondiaal, een programma van de overheid dat zich richt op het tot stand brengen of verbreden van duurzame relaties tussen bedrijven en organisaties in de Nederlandse watersector, en die in vijf deltalanden. De genomineerde projecten zijn in Bangladesh (delta van de Ganges/Brahmaputra), Egypte (Nijl delta), Indonesië (o.a. delta van Jakarta), Mozambique (o.a. Inkomati delta) en Vietnam (Mekong delta).

Langetermijnvisie en strategie
De Mekongdelta is met 17 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Tegelijkertijd is het één van de meest productieve landbouwgebieden van Vietnam. De Mekongdelta krijgt echter in toenemende mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering.

Om tot een duurzame ontwikkeling en behoud van de Mekongdelta te komen is een integrale aanpak nodig die kijkt naar de problematiek van de zware overstromingen, verzilting van landbouwgronden, tijdelijke droogte, onvoldoende irrigatiecapaciteit, en de bedreiging van waardevolle ecosystemen. De intensieve landbouw, stedelijke ontwikkeling en de industrialisatie concurreren bovendien om de beschikbare ruimte. De adviesbureaus gaan een strategische langetermijnvisie ontwikkelen (2100), een lange termijn Deltaprogramma met een pakket maatregelen voor de korte termijn (2015-2025) en een versterking van de water governance voor de delta.

Winfried Pietersen, projectdirecteur van DHV: “Het belangrijkste is dat de Vietnamezen onze kennis en ervaring benutten om een heldere langetermijnvisie te ontwikkelen die daadwerkelijk richting kan geven aan de duurzame ontwikkeling van de waardevolle Mekongdelta.”

Verschillende projecten in Azië
DHV is bij verschillende projecten in Vietnam betrokken, waaronder twee grote drinkwaterprojecten. Ook Rebel werkt voor overheden in de regio. In december werd bekend dat de Thaise regering Rebel heeft ingehuurd om te adviseren over het opzetten van Publiek Private Samenwerking (PPS) contracten en het uitstippelen van een PPS strategie voor het wegennet. Het adviesbureau uit Rotterdam werkte eerder voor de Asian Development Bank en de Thaise overheid.