Deloitte: Nieuwe wetgeving internet voor privacy

01 februari 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Deloitte voorspelt dat gedurende 2011 privacy op internet meer media aandacht krijgt dan ooit te voren. Echter, tegen het eind van het jaar zal de stortvloed aan kritiek rondom online privacy slechts beperkte invloed hebben op het gemak waarmee mensen informatie online delen. Er komt wel nieuwe wet- en regelgeving dat vastlegt hoe websites gebruikersinformatie verzamelen, delen en benutten. Hierdoor zal het online business model echter niet fundamenteel veranderen. Dit is een van de voorspellingen uit de TMT Predictions 2011 van Deloitte. Met dit jaarlijks initiatief geeft Deloitte haar toekomstvisie op ontwikkelingen en trends binnen de wereldwijde technologie-, media- en telecombranche (TMT).

Het bewaren en delen van IP adressen en cookies, kleine bestandjes met persoonlijke informatie die websites creëren, vormen een unieke uitdaging op gebied van privacy binnen het online domein. Nieuwe wetgeving dat in 2011 van kracht zal worden is er dan ook op gericht om duidelijk te maken wat, hoe en met wie data gedeeld mag worden. De Europese Unie heeft in 2010 een richtlijn uitgevaardigd waarin bepaald is dat websites alleen cookies mogen installeren als gebruikers hiervoor toestemming geven. Hoe elk lidstaat hier vorm aan gaat geven is vooralsnog echter onduidelijk. De uitwerking van deze richtlijn kan variëren tussen ‘buttons’ waarop gebruikers kunnen klikken om toestemming te geven tot instelling van browsers die standaard geen cookies toestaan tenzij de gebruiker zelf de instellingen wijzigt. Ook heeft de EU bepaald dat gebruikers het recht hebben om hun gegevens door websites te laten verwijderen, het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’.

“Als dergelijke richtlijnen door de lidstaten erg strikt toegepast gaan worden, kan dat enorme impact hebben op de internetbranche. Gezien de economische waarde van deze sector verwacht Deloitte echter niet dat de overheid op dit moment bedrijven zal dwingen gebruikers telkens opnieuw om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies,” zegt Roel van Rijsewijk, die een innovatieprogramma leidt binnen het adviesbureau over vertrouwen in de digitale wereld. De sector moet echter wel rekening houden met verschillen in regelgeving tussen de landen. Aangezien internet over grenzen gaat, kan verschil in wet- en regelgeving voor veel complexiteit gaan zorgen in de opzet van systemen en infrastructuur.

Van Rijsewijk: “Ondanks dat de regulering van het online domein dit jaar vooralsnog niet tot een fundamentele verandering van huidige business modellen leidt, is dit geen reden om rustig achterover te gaan leunen. Dit biedt juist kansen voor zelfregulering, wat ook noodzakelijk is. Indien dit niet gebeurd en privacy schandalen en incidenten meer en meer de aandacht vragen, is nieuwe, strengere regelgeving zeer waarschijnlijk wat het einde van het huidige model van gerichte online advertising zou kunnen betekenen.”

Internetbedrijven moeten daarom meer aandacht schenken aan het geven van keuzevrijheid aan internetgebruikers, databeveiliging, beperktere datacollectie en meer transparantie over hoe informatie verzameld en gebruikt wordt. “Tijdens ons Predictions evenement gisteren konden we al horen hoe de sector serieus met zelfregulering aan de slag wil gaan door onder andere transparantie te vergroten en voorlichtingscampagnes te starten. Ook wordt een standaard ‘button’ overwogen bij alle advertenties waarmee gebruikers kunnen aangeven niet gevolgd te willen worden,” zegt Stephen Ward, partner en programmaleider TMT Predictions bij Deloitte.