Deloitte: financiele chaos bij gemeente Zwolle

25 februari 2011 Consultancy.nl

Begin januari werd meldde Consultancy.nl dat het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) en de directie van Gemeente Zwolle adviesbureau Deloitte heeft ingehuurd om de financiële positie en financiële beheersing van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid te onderzoeken. Uit de analyse van Deloitte blijkt het een financiële chaos is op de afdeling. Als de gemeente niet snel ingrijpt dan kan het tekort in 2011 aanzienlijk verder oplopen dan het tekort van €4,8 miljoen in 2010.

Conclusies

De conclusies van de consultants zijn overduidelijk: "De eenheid en de afzonderlijke afdelingenbeschikten in 2010 niet over de noodzakelijke en tevens afgesproken financiële managementrapportages." Bovendien werken de ambtenaren op de afdeling te veel op basis van onderling vertrouwen: "Deze attitude leidde tot de verwachting of houding waarbij men ervan uit ging dat een collega sturing, beheer en verantwoordelijkheid zou oppakken" vervolgen de adviseurs. Ook is er vanuit het management onvoldoende focus op financiële beheersing: ”Vanuit het oogpunt van integrale verantwoordelijkheid van de eenheidsmanager en de MT-leden is er onvoldoende focus geweest op financiële beheersing”.

De tekorten werden veroorzaakt door sterk toegenomen gebruik van onder andere de subsidies voor kinderopvang en de schuldsanering. Voor het behandelen van die aanvragen moesten extra medewerkers worden ingehuurd, wat de gemeente €2,2 miljoen kostte.

Wethouder: situatie baart grote zorgen

Wethouder Van As heeft aangegeven dat de situatie hem ‘grote zorgen’ baart. "Als stad willen we financieel gezond zijn, maar we willen ook ons sociale gezicht op peil houden." Links- of rechtsom zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, om zowel het voorzieningenniveau als de betaalbaarheid overeind te houden. "'t Worden moeilijke tijden" zei hij krant de Stentor.

Het college van B en W gaat op 9 februari aan de hand van het rapport voorstellen geven om de situatie te verbeteren.

Nieuws