Gemeente Zwolle huurt Deloitte in voor doorlichting

13 januari 2011 Consultancy.nl

Het college van Burgemesster en Wethouders (B en W) en de directie van Gemeente Zwolle hebben Deloitte gevraagd om onderzoek te doen naar financiële positie en financiële beheersing van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is een gevolg van het feit dat de eenheid 2010 heeft afgesloten met een verwacht tekort van circa €4,8 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit is ook €2,6 miljoen meer dan de overschrijding die reeds in het najaar aan de raad is gemeld. Dat meldt Weblog Zwolle.

Mogelijke oorzaken van de overbesteding

Een deel van de oorzaak ligt in de openeindregelingen bij de onderdelen Bijstandsverlening, Armoedebestrijding, Participatiebudget (re-integratie, inburgering), Sociale Werkvoorziening en Individuele Voorzieningen Wmo. Naast de openeinderegelingen ligt er een oorzaak in het feit dat de gemeente de afgelopen jaren de budgetten voor armoedebestrijding, participatie, kinderopvang, stimuleringspremies en dergelijke zeer succesvol aan de doelgroepen heeft besteed. Dit beleid is in het afgelopen jaar zo succesvol uitgevoerd dat het geleid heeft tot overbestedingen.

Bezuiniging van het Rijk speelt ook mee

Naast bovenstaande factoren spelen ook de kortingen die het rijk de gemeenten heeft opgelegd ook een rol. “Als gevolg van de rijksbezuinigingen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten we sowieso bezuinigen. We willen dat zodanig doen dat iedereen dit dat nodig heeft hulp kan krijgen”, aldus wethouder van As.

Nieuws

Meer nieuws over