Consultants en Interim Managers voor 75 euro per uur

07 januari 2011 Consultancy.nl

Consultants en Interim Managers voor een vast tarief van €75 per uur

Jaarlijks worden veel startups opgericht in de adviesbranche. Begin januari besloten Pentascope alumni Fenno Meijer en Maarten Janssens een nieuw adviesbureau op te richten - Youon. Opvallend is dat het adviesbureau een vast bedrag van €75 per uur hanteert voor alle werkzaamheden - consultancy, interim management en detachering.

Youon: een relaunch van Janssens, Meijer & Partners

Opvallend is dat de twee oprichters tussen medio 2008 en eind 2010 al gezamenlijk een adviesbureau leidde: Janssens, Meijer & Partners. Eind 2010 is Janssens, Meijer & Partners opgeheven en Youon is - met een naamswijziging en een andere positionering - daarvoor in de plaats gekomen. Youon is gevestigd in Utrecht.

Maatwerk en lagere tarieven

'Het moet anders, het kan anders' zeiden de oprichters van Youon een half jaar geleden tegen elkaar. Organisaties die expertise inhuren moeten dankzij de hoge uurtarieven vaak schrappen in de aangeboden oplossingen. Zo wordt maatwerk al snel vervangen door standaardoplossingen, met een vermindering van kwaliteit als gevolg. Youon werkt met fors lagere tarieven zodat klanten weer voldoende adviestijd kunnen inkopen. En weer echt maatwerk kan worden geleverd.

Het bedrijf kijkt op een andere manier tegen winst aan, waardoor een heel ander verdienmodel kan worden ingezet. Het resultaat: lage uurprijzen en goede salarissen voor haar medewerkers. En een kwaliteit die minstens zo goed is als die van de veel duurdere bureaus.

Volgsysteem voor klanten

'Wij willen voortdurend weten of onze klanten tevreden zijn. Daarom krijgt iedere klant een beveiligd deel van de website toegewezen waarop alles wat met het project te maken heeft kan worden ingezien en van commentaar voorzien. Zodat er bij een eindevaluatie geen verrassingen meer zijn' aldus Youon.

Over de oprichters

Maarten Janssens heeft in het verleden o.a. gewerkt voor Pentascope en voor verschillende niche adviesbureaus. Fenno Meijer was o.a. werkzaam bij Pentascope en Twynstra Gudde.

Nieuws

Meer nieuws over