Berenschot: Antibiotica in de veehouderij moet minder

09 december 2011 Consultancy.nl

De overheid heeft als doel om het gebruik van antibiotica in de veehouderij drastisch te verminderen. In de afgelopen twee jaar is, als gevolg van verschillende ingezette maatregelen, het gebruik al gedaald met van 32% ten opzichte van 2009. Voor de komende twee jaar geldt er een algemene reductiedoelstelling van 50% ten opzichte van 2009. De sector moet dus het gebruik van antibiotica nog verder verlagen. De sleutel voor structurele vermindering ligt bij de veehouders zelf. Daarnaast moet reductie van antibioticagebruik prioriteit krijgen in het topsectorenbeleid Agrofood. Dat concludeert Berenschot in het rapport Naar een Nederlands Model in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het veelvuldige gebruik van antibiotica in de veehouderij is een maatschappelijk risico geworden omdat het o.a. kan leiden tot resistentie-ontwikkeling bij mensen voor behandeling met antibiotica.

Transitie naar duurzame veehouderij
Een van de belangrijkste factoren om het antibioticumgebruik structureel te verminderen is een transitie naar duurzame bedrijfsvoering door veehouders. De grootste uitdaging hierbij is te zorgen dat deze opgave niet alleen bij de veehouders wordt neergelegd, maar dat alle schakels in de productieketen hun bijdrage leveren voor de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering.

Voor de kortere termijn zijn registratie van gebruik en toepassing van bedrijfsgezondheidsplannen door veehouders nodig, vooral voor 'veelverbruikers'. Daarnaast moet de vrijheid voor dierenartsen om onzorgvuldig voor te schrijven worden teruggedrongen. Daarvoor dient de norm voor zorgvuldig voorschrijven aangescherpt te worden, dient de beroepsgroep een systeem van geborgde professionalisering te implementeren en dient het tuchtrecht versterkt te worden. Dit zorgt ervoor dat "concurrentie op voorschrijfgedrag" verdwijnt.

Het Deense "gele kaart systeem"
Volgens de onderzoekers van Berenschot kan het controlesysteem dat in Denemarken gebruikt worden dienen als een goed voorbeeld. Wanneer een varkenshouder in Denemarken meer dan twee keer de landelijke gemiddelde hoeveelheid antibiotica gebruikt dan krijgt hij/zij een "gele kaart", met als gevolg dat een verbeterplan moet worden opgesteld.

Nieuws

Meer nieuws over