Naar een Nederlands Model

Berenschot

De positie van de dierenarts bij het verminderen van antibioticagebruik in de veehouderij Berenschot adviseert Bleker en Schippers over de rol van de dierenarts bij vermindering van antibioticagebrui

Rapporten