CBRE: Kosten steeds belangrijker voor vastgoedbeslissers

29 januari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Beslissers binnen de vastgoedmarkt kijken steeds vaker naar het kostenplaatje bij het maken van hun vastgoedbeslissingen, zo blijkt uit een recent verschenen onderzoek van vastgoedadviseur CBRE. Zowel het belang van vastgoedkosten, als dat van arbeidskosten wordt aanzienlijk belangrijker geacht ten opzichte van een jaar geleden.

Vastgoedonderzoek
Het onderzoek van vastgoedspecialist CBRE, getiteld ‘European Occupier Survey’, toont aan dat er zo’n negen grote drijfveren zijn die het nemen van een vastgoedbesluit beïnvloeden. In 2013 vormde de ‘toegang tot nieuwe markten en klanten’ nog de belangrijkste factor voor besluitvorming, gevolgd door de ‘kwaliteit van locatie- infrastructuur/-voorzieningen’ en op de derde plaats de 'kosten'. Een jaar later zijn die prioriteiten omgedraaid, stelt CBRE, waarbij er een duidelijke kentering zichtbaar is naar meer kostenfocus. In 2014 gaf 61% van de  respondenten – samen goed voor zo’n 200 miljoen vierkante meter aan commerciële ruimte* – aan, dat vastgoedkosten de belangrijkste macrofactor vormden voor het nemen van vastgoedbeslissingen. Op de tweede plek staan ‘beschikbaarheid van talent’ en ‘kwaliteit van locatie infrastructuur’.

Macro-Location decision drivers

In het onderzoek keken de adviseurs ook naar de factoren die een invloed hebben op on- en offshore vastgoedbeslissingen. Ook hier spelen kosten een sterke rol in de besluitvorming, met zo’n 80% van de respondenten die de kosten als ‘essentieel’ of ‘zeer belangrijk’ beschouwen. Voor offshoring – met name ten aanzien van back-office functies – wordt van oorsprong vooral gekozen om te profiteren van de geografische verschillen in kosten, met name arbeidskosten. Het lijkt er op dat dit principe nog altijd in sterke mate geldt. Verder bestempelt zo’n 50% van de respondenten ‘arbeid & vaardigheden als een ‘essentiële’ of ‘zeer belangrijke’ drijfveer.

Drivers of on-off shore strategy

In het geval offshoring overwogen wordt, werd respondenten gevraagd naar hun voorkeursmarkten. Niet verrassend waren voor back-office functies de populairste locaties vooral locaties in lage lonen landen als China, India en Centraal-Oost-Europa. Bij front-office taken laten westerse markten als Noord-Amerika en West-Europe soortgelijke voorkeuren zien tussen back-office en front-office.

Expansion Destinations being considered in next two years

* De respondenten zijn vastgoedbeslissers werkzaam bij bedrijven met een hoofdkantoor in West-Europa en Noord-Amerika, actief in verschillende sectoren, waaronder de financiële en bankensector, de dienstensector en de sectoren technologie en telecommunicatie.