Meaningful impact hebben drijft adviseurs van Vintura

28 januari 2015 Consultancy.nl

Meaningful impact hebben. Dát is wat het Baarnse adviesbureau Vintura drijft. Verbinden en verbeteren zijn daarbij de sleutelwaarden die Vintura kenmerken, aldus Gérard Klop, oprichter van het Vintura.

‘Life is unpredictable, and that is the good part’, luidt het levensmotto van Gérard Klop. De oprichter en managing partner van Vintura stelt zich kwetsbaar op en accepteert zichzelf zoals hij is: een enthousiaste man die wil verbinden en verbeteren. Het is een ambitieus spel dat hij en Vintura op klant-, bedrijfs- en individueel niveau spelen. Een spel waarin mensgerichtheid, oprechtheid, moed en ambitie de kernwaarden vormen. ‘Wij willen meaningful impact hebben voor onze klanten in de health en life sciences sector. Het probleem van de klant willen we samen met hem oplossen door toegevoegde waarde te bieden. Kunnen wij die waarde niet bieden, dan zijn wij de eerste om dat richting onze klant aan te geven.’

Vintura genomineerd voor FD Gazelle

Gezamenlijk succes
In haar streven naar “meaningful impact” voor haar klanten is het voor Vintura belangrijk te weten: wat drijft hen, wat willen zij bereiken, hoe gaat de organisatie dat doen en hoe kan Vintura daar optimaal ondersteuning bij bieden? ‘Wij bieden toegevoegde waarde en resultaat door te verbinden en te verbeteren. Verbinden door mensgericht en oprecht te zijn. Dat wil zeggen: zoveel als mogelijk mensen uit alle lagen van de organisatie betrekken, zodat wij écht begrijpen wat er binnen de organisatie speelt en tegelijkertijd draagvlak en acceptatie creëren. Verbeteren doen we door moed en ambitie te tonen. Het leveren van solide analyses in combinatie met out-of-the-box ideeën. Wij durven ook de gevoelige en lastige vragen te stellen omdat we uiteindelijk gaan voor het resultaat van de klant in de overtuiging dat zijn succes ook ons succes is.’

Proving or improving?
‘You are either proving or improving’, stelt Klop. ‘Wij zoeken geen mensen die zichzelf willen bewijzen. Daar worden jij, Vintura en onze klanten niet beter van. Wij zoeken “improvers”. Mensen die onze klanten beter willen maken, Vintura beter willen maken en zichzelf willen verbeteren. Daarvoor moet je fouten durven maken, open zijn, jezelf kwetsbaar durven opstellen. Dat bevordert de persoonlijke ontwikkeling en komt ook onze klanten en daarmee Vintura ten goede, is mijn overtuiging. Vintura is in die zin een prachtige leeromgeving voor ambitieuze mensen.’

Nieuws